Liberálny progresivizmus je

22. mája 2024, veget, Analýzy a trendy Reakcie na akcie
  1. ekvivalentom fašizmu ako elitárskej vlády bezrozumu postavenej na mýtoch nemožnej svetovlády,
  2. ekvivalentom nacizmu ako selektulúcej ideológie elitárskych hlupákov, ktorí mali pocit akejsi božej prozreteľnosti nadradenej skupiny ľudí a
  3. ekvivalentom revolučného marxizmu očkujúcemu nutnosť princípu svetovej revolúcie v prospech svojej triedy.

To kumulatívne (sumárne) jednoznačne znamená, že je tou najzhubnejšou ideológiou aká doteraz v moderných dejinách ľudstva vznikla.

 

Peter Ponický Lošonci