Založ si blog

Odveký problém sociálnej demokracie – krok vpred a dva kroky späť …

(citujem z knihy amerického autora M. Burleigha, Třetí říše – nové dejiny, Agro Praha, 2008, str. 38,39,40)

Revolúcia ktorá vypukla v Nemecku na jeseň 1918 ako nenásilné ľudové hnutie za mier a demokraciu sa v zime zmenilo na triedny konflikt v ktorom nechýbalo ani násilie. Pôvodné hnutie za demokratickejší politický systém sa tešilo podpore liberálnej buržoázie aj umierneného robotníctva a nasledujúce smerovanie k sociálnej revolúcii už podporovala menšina robotníctva a intelektuáli. Väčšinoví sociálny demokrati dosiahli svoj cieľ, pokračovať v demobilizačnom procese. Boli členmi výborov (sovietov), ale nevyhovovali im spontánne manifestácie v uliciach a k radám nemali dôveru, napriek tomu, že ich ovládali ich ľudia. Socialistické odborové organizácie už nehodlali znášať používanie svojho členstva, ako streliva popudlivými radikálnymi intelektuálmi, pričom k nim často pristupovali so staromódnymi predsudkami. Tieto odbory teda verili, že už ich účasť na riadení vojnového priemyslu urýchlila akúsi formu štátneho socializmu.

Neskôr sa výmenou za dohodu s cenzurovanými odbormi (odbory založené vlastníkmi firiem a nimi kontrolované), zriekli aj hlbokej socializácie výrobných prostriedkov. Väčšinoví sociálny demokrati tvrdili, že nemecká revolúcia má v súčasnosti len jediného skutočného nebezpečného nepriateľa, ktorým je nemecká robotnícka trieda. Nezávislí sociálny demokrati, ktorí sa s hlavnou stranou rozišli v roku 1917, mali vo svojich radách demokratickú väčšinu, ktorá si priala začleniť robotnícke a vojenské rady do parlamentnej formy vlády a s ich pomocou trvalo znížiť moc generálov a priemyselníkov. Priala si podobne ako väčšinoví socdemáci z SPD, národné zhromaždenie, ale chcela s voľbami počkať a toto obdobie využiť k socializácii nemeckého hospodárstva a spoločnosti.

Traja ministri za Nezávislú sociálnu demokraciu v januári 1918 odstúpili, keď vláda zbabrala vojenský pokus vyslobodiť za pomoci vojenskej sily sociálnych demokratov, držaných ako rukojemníkov v kasárňach stávkujúcimi námorníkmi. V zime na prelome rokov 1918/1919 v Hamburgu vznikla Komunistická strana Nemecka (KPD). Pruská vláda prepustila ľavicového policajného šéfa (E. Eichhorna), ktorý si dovolil pomáhať vzbúreným námorníkom, držiacim ako rukojemníkov predstaviteľov sociálnej demokracie. Gustáv Noske, minister obrany sa rozhodol po obsadení kancelárií niektorých denníkov demonštrantmi, OBNOVIŤ PORIADOK POVOLANÍM FREIKORPSOV (Slobodné zbory tvorili členovia bývalých úderných jednotiek, nižší a rezervní dôstojníci, univerzitní študenti, ktorí nemali možnosť bojovať na frontoch veľkej vojny a všetci čo lačneli po krvi, alebo sa nevedeli zmieriť s demobilizáciou). Tieto zbory podporované aj regulárnou armádou a republikánskou vládou, začali bojom proti Poliakom a Sovietom na východných hraniciach Nemecka, tj. v Sliezsku a Balte. Ale zanedlho už im nevadilo bojovať ani proti vlastným spoluobčanom (bolo ich cca 400 000). Títo bojovníci vniesli vojenskú polaritu (priateľ/nepriateľ) do nemeckých ulíc, podobne ako biely bojovníci v Maďarsku, či čierny fašistický v Taliansku, bez škrupúľ zabíjajúci svojich politických protivníkov (zodpovední za vraždy R. Luxemburgovej a K. Libknechta, ktorých zavraždili v januári 1919 dôstojníci Freikorpsu).

Aj s podporou niektorých britských vládnych úradníkov, vznikla medzinárodná fáma, že nepokoje majú na svedomí boľševici, ktorí sú organizovaný a riadený Židmi (napr. Bela Kun – neskorší šéf čeky na Kryme, Tibor Szamueli, Vilmos Bohm, Lev Trockij – rodený Bronštejn, Poliak Felix Dzeržinký, veliteľ boľševickej tajnej polície apod.) Jedovatosť medzinárodnej scény ovplyvnila Nemecko tak, že antisocializmus a antisemitizmus tam zapustil hlboké korene.

Dovoľte mi len mimochodom vstúpiť do tohoto výčtu citácií poznámkou, že dnes tak silne propagované protiruské emócie vychádzajú práve zo Sovietskej boľševickej predstavy vraždiaceho revolucionára, ale ako je vidieť najnebezpečnejší sovietsky „boľševickí nepriatelia“ vrátane Stalina ako Gruzínca, neboli vôbec Rusi!

Robotnícke a vojenské rady v Nemecku zanikly buď preto, že miestne vlády ich odmietli financovať alebo preto, že cisárska armáda bola rozpustená. Sociálni demokrati sa mohli energickejšie snažiť o vytvorenie vlastných republikánskych milícií a znížiť tak vplyv Freikorpsu a domobrany, ktorých lojalita ku vláde bola vždy vrtkavá. Jedenásteho februára bol zvolený väčšinový socdemák Fridrich Ebert za prezidenta a podľa článku 48 novej nemeckej liberálnej Ústavy mohol v mimoriadnych situáciách vydávať Zákony a poverovať ozbrojené sily na nastolenie poriadku, čoho využil 136 krát.

To je len časť toho, prečo SPD v Nemecku, či sociálnodemokratické hnutie ako celok, sklamalo svojich pôvodných voličov, podľa čoho bola pôvodne zaradená medzi ľavicové strany v Európe. Len tak mimochodom i komunistická i boľševická strana vlastne vznikli odčlenením zo sociálnej demokracie. Ako je vidieť tie príčiny neboli len kvôli nerevolučnosti, ale najmä kvôli pokrytectvu (pretvárka, falošnosť, farizejstvo), nenaplneným sľubom tej skupine voličov, ktorá bola aj z titulu svojho postavenia (materiálneho aj intelektuálneho) najzraniteľnejšia a kvôli ktorej svojho času vznikla sociálna demokracia!

PPL

Liberálny progresivizmus je

22.05.2024

ekvivalentom fašizmu ako elitárskej vlády bezrozumu postavenej na mýtoch už nemožnej svetovlády, ekvivalentom nacizmu ako selektulúcej ideológie elitárskych hlupákov, ktorí mali pocit akejsi božej prozreteľnosti nadradenej skupiny ľudí a ekvivalentom revolučného marxizmu očkujúcemu nutnosť princípu svetovej revolúcie v prospech svojej triedy. To kumulatívne (sumárne) [...]

Volím mier nie strach

05.04.2024

Tak aktuálne aj dnes … snáď čitateľ pochopí v tom pozitívnom slova zmysle aktuálnosť aj dnes pred druhým kolom volieb prezidenta ,že oproti roku 2014 sa veľa nezmenilo . Ba nejaká zmena tu nastala – vyrástla nám generácia ,ktorá sa ,,chce,, politicky angažovať ak sa tak ten ,,progres,, dá nazvať . Ideológia ,ktorá sa nám tu naprieč európou zasieva má však [...]

Liberalizmus si začal písať svoj testament už v 16. storočí

22.03.2024

(sloboda neznamená nespútanosť, nezodpovednosť a zotročovanie iných … ) Aj keď sa to dnes nezdá, základnou charakteristikou človeka a jeho pôsobenia navonok sa už veľmi dlho identifikuje ako humanita, či sa to niekomu páči, alebo nie, je to MORÁLKA. Všetci mentálne zdraví ľudia o nej vedia a dokonca ju majú v sebe a to aj bez vonkajšieho pôsobenia tušených [...]

Španielsko, Katalánsko, Barcelona, protest

Španielski poslanci definitívne schválili amnestiu pre katalánskych separatistov

30.05.2024 11:59

Amnestia sa nebude vzťahovať na činy kvalifikované ako terorizmus podľa európskej legislatívy ani na činy predstavujúce vážne porušenie ľudských práv.

Nemocnica Ružinov

Lekárka, ktorá vyoperovala zlé oko, dostala podmienku a nesmie operovať

30.05.2024 11:53

Lekárka tiež musí zaplatiť odškodné pacientovi i poisťovniam.

Kompa, Gabčíkovo, Dunaj,

Štát ide hľadať nového prevádzkovateľa kompy cez Dunaj, Taraba zrušil zmluvu so súkromníkom

30.05.2024 11:34, aktualizované: 12:13

Štátny podnik vyhlási nový tender na prevádzkovanie kompy medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica.

sudca najvyššieho súdu Juraj Kliment

Incident na parkovisku: Disciplinárku so sudcom Klimentom, ktorého má Fico v zuboch, zrušili

30.05.2024 11:21

Jedna z prísediacich v päťčlennom disciplinárnom senáte bola totiž vylúčená z rozhodovania vo veci, pričom ju v senáte nahradila iná.