Založ si blog

Bezpečnosť

Number One“, ako niekde píšu či hovoria

Niet civilizácie, niet tvora nech by existoval kdekoľvek, že by po zrelej úvahe či podvedomom inštinkte nemal práve tento fakt na najvyššom stupienku hierarchie svojej existencie, svojho rozvoja a dokonca svojej smrti, ako dokazujú napríklad staroveké mýty, ktoré aj pri ceste do záhrobia vyžadovali isté úkony (minimálne zaplatiť prievozníkovi) aby neostali na pomedzí života a smrti čo bolo rovno kresťanskému peklu. Tak by som mohol načrieť do histórie a pokračovať. Tak ale dnes nechcem a zvolím si profesijne mi blízky fyzikálny (systémový a komplexný) prístup k svojim ďalším slovám a vetám.

Akým spôsobom to je? Tak napríklad, aby sme mohli vôbec vzniknúť a žiť potrebujeme Slniečko v súvislostiach jeho existencie – hviezda určitej veľkosti, vzdialenosť od nej čo určuje množstvo pozitívnej aj negatívnej energie ktoré Zemi umožňuj byť takou akou je a predchádzajúca história vesmíru generujúca celú plejádu elementárnych prvkov počnúc vodíkom, cez kyslík a pre mechanickú civilizáciu nášho typu nevyhnutné ťažké kovy. Pre slniečko je na vrchole hmotnej existenčnej pyramídy vodík, lebo je východiskovým elementom prvotne prebiehajúcej termojadrovej fúzie (zlučovania) na Hélium a tak by sa dalo pokračovať po celej známej Mendelejevovej periodickej tabuľke elementárnych prvkov hmoty. Každá tabuľka začína prvou bunkou (riadkom a stĺpcom), každá veta prvým slovom, počatie zachytenou spermiou, vedomie inteligencie prvou myšlienkou čo zanechá stopu a konečne aj náboženstvá sa dopracovali k najvyššej bytosti, šéfovi bohov či jedinému bohu.

Popísaný výpočet alternatív vedie k predstave pyramídy, k hierarchii ktorá ako niektorí vieme je aj v kozme (makrosvete), prírode (mikrosvete), ľudskej spoločnosti a ako som naznačil aj v spoločnosti mýtických bytostí. Hierarchická systematika je aj vedecky správny prístup k poznaniu a samo poznanie sa tvorí v hierarchii dôležitosti zozbieraných faktov a v hierarchii času ako napríklad v hľadaní artefaktov histórie je logické, že najvyššia vrstva je najmladšia, teda posun v histórii je v hĺbke vykopávok a hrúbka vrstvy odkopanej zeminy či piesku sú dôsledkom geologických a eróznych procesov podriadených fyzikálnym podnetom zmien vlastností prostredia ako je teplota, tlak koncentrácia – jeho termodynamické vlastnosti. A tie sú dôsledkom … Takto by som opäť mohol fyzikálne pokračovať v hierarchii až k lokálnemu minimu, veľkému tresku a k iným vesmírom apod. Ale nechcem písať o fyzike, tu s ňou skončím, slúži mi len ako nástroj výkladu.

Keby som to zhrnul, dostal som sa k zjednodušenému popisu kde entity (prvky čohokoľvek) tvoria systém a systém vo svojej zložitosti/komplexite determinuje (určuje) radu vlastností u ktorých tiež môžeme konštatovať, že je na vrchole účinku všetkých vlastností tá/tie ktoré vymedzujú veľkosť a charakter tých ostatných, čo je systémová hierarchia.

Začnem samým sebou, lebo to iste dokážu citlivo vnímať aj ľudia vládnuci hlavne emóciami. Mojím bytostne najlepším pocitom (z dospelosti aj z detstva) je POCIT BEZPEČIA. Keď som bol dieťaťom aj bitku som koľkokrát dostal za to, že som vystrašil rodičov prekročením bezpečnostných limitov (napríklad keď som sa pustil do behu z ostrého a kamenistého svahu tatranského štítu, zastavil ma balvan, zrejme mi zachránil život či zdravie – bola to detská nezodpovednosť plynúca z neznalosti aj fyziky lebo to bolo ešte v predškolskom veku). Keď som ležal/sedel/stál pri žene ku ktorej ma viazal milostný vzťah, tak som mal božský pocit z toho, že iný neznámy človek môže spokojne a bez obáv so mnou spať, ísť na prechádzku v noci a bez obáv sa kedykoľvek otočiť mi chrbtom. Alebo keď dieťa vedľa vás spokojne spinká, lebo v podvedomí cíti to najdôležitejšie čo k spánku potrebuje, bezpečie a keď sa mu prihovoríte milým hlasom či pobozkáte na čielko, len spokojne zamrmle nezrozumiteľné zvuky. Poznám to aj dnes ako senior, keď okolo seba mám svojich zvieracích miláčikov, čo v prírode skoro nespia aby mohli ďalej žiť, len tak na jedno očko a ušká stále v pozore. Moje psíky či mačičky pri mne spokojne spia, absolútne oddane „chrnia/vrnia“ a ani slovo ani dotyk ich zo sna nevzbudí a niekedy mám pocit, že i úsmev im zastane na ich mi milých tvárach. Samozrejme, že sa to týka aj mňa, že som si vytváral prostredie v ktorom môžem čo najspokojnejšie, teda aj čo najbezpečnejšie uľahnúť k spánku. Pre mňa je to najlepší, skoro by som to charakterizoval až božský pocit uspokojenia, že dokážem dnes týmto mojim blízkym tvorom poskytnúť to najcennejšie čo môžem, BEZPEČIE a LÁSKU (láska potrebuje bezpečnosť, v strachu sa nevytvorí tento krásny cit/pocit).

Položme si preto teraz otázku, čo je pre človeka či jeho spoločenskú organizáciu najdôležitejšou položkou, doslova existenčnou charakteristikou?

Snáď som vysvetlil prečo je v pomyselnej pyramíde dôležitosti jej vrcholovým kameňom práve bezpečnosť. Preto postúpme od jednotlivca (entity) k grupe jednotlivcov, SPOLOČNOSTI či prírodovedne/technicky vyjadrené k SYSTÉMU obsahujúcemu menšie systémy (štáty, národy, mestá dediny, rodiny) a jeho obsahu, ľuďom a individualite entity, teda človeku (muž, žena, dieťa – samozrejme že vylučujem z ľudskej entity obojpohlavných, lebo keby ich evolúcia prírody potrebovala tak ich vytvorí ako u niektorých iných druhov – to je hranica slobody, v prírode si žiadna entita nevyberá sama svoju podobu).

Ak je pre každú entitu systému najdôležitejšou položkou prežitia/existencie bezpečnosť, potom myslím je logicky najdôležitejšou položkou prežitia/existencie systému tiež bezpečnosť.

Takzvane demokratický (lebo aj to nie je už len demokratický, ale liberálno demokratický) svet opakuje frázy o slobode. Ale dajme si otázku, existuje sloboda bez bezpečnosti? NIE neexistuje. Môžeme pokračovať, môže muslimský svet existovať bez bezpečnosti, môže kresťanský svet existovať bez bezpečnosti, môže ázijský svet existovať bez bezpečnosti a nakoniec môže existovať americký – čínsky – ruský svet bez bezpečnosti? Nie, samozrejme že nie. To znamená, že nie je rozhodujúce aké pravidlá pre fungovanie spoločnosti si ľudia vybrali či zdedili, ale či sú schopní ho ubrániť a zaistiť jeho bezpečnosť, aby ľudia v ňom mohli spať, milovať, pracovať, mať radosť, …

Je teda demokracia najvyššou ľudskou či dokonca pozemskou hodnotou? NIE. Je sloboda tou najvyššou ľudskou či pozemskou hodnotou? NIE. Je láska tou najvyššou ľudskou či pozemskou hodnotou? NIE. Prečo nie? LEBO, BEZ ZAISTENIA EXISTENČNÉHO BEZPEČIA NIET LÁSKY, NIET SLOBODY, NIET BOHA, NIET ANI LEN tej toľko omieľanej DEMOKRACIE aj keď s akýmkoľvek prívlastkom (ja som zažil dve, socialistickú aj liberálnu a obe mi umožnili milovať, mať deti, mať domov, mať ľudských aj zvieracích priateľov).

Ako teda nazvať ľudí, ktorí odopierajú komukoľvek túto najvyššiu mieru možnej istoty? Pre človeka jedinca je to VRAH, pre spoločenstvo ľudí je to VRAŽEDNÁ SPOLOČNOSŤ. Vrah je ozbrojenec usilujúci o život niekoho z ľudí. Ako nazvať armádu usilujúcu o život a bezpečnosť neozbrojených (civilistov), je to armáda vrahov.

Ako nazvať spoločenstvá vyvolávajúce strach, dokonca bytostný strach? Smelo použijem predošlú šablónu, je to vražedná spoločnosť. USA podporuje vražednú spoločnosť na Ukrajine ktorá roky budovala vražednú armádu za pomoci vražednej ideológie nacionálnej genocídy iných nácií. Európska únia posiela zbrane vražednej spoločnosti s vražednou armádou tzv. pre ochranu svojej bezpečnosti ale na úkor bezpečnosti niekoho iného. Nie je vražednou?

Ale nie len to, v hierarchii rozumu sme v tzv. demokratickom svete liberálov dospeli k šialenstvu. Iba šialenec trestá sám seba aby ukázal obetu pre poučenie svojho súpera. Čo i len trochu rozumný súper ho v tom len podporí, lebo na konci takejto cesty nebude mať súpera a bude sa cítiť bezpečne.

Peter Ponický Lošonci

PS.

Aj málo vzdelaný človek vie, že život nie je našim dielom aj taký snáď pochopí že píšem o hierarchii a iba zmanipulovaný napíše, že jadrovou hrozbou je Rusko, hoc jediný kto na ľudí použil atomové bomby boli USA. To som sa už neudržal nereagovať na nehorázne hlúposti, ktoré píše jeden čo nečítal s porozumením, či nechce porozumieť alebo … ??? IBA POLITICKÝ ANALFABET NEVIE, že BEZPEČNOSŤ je ROVNOVÁHA MIERU alebo ROVNOVÁHA STRACHU !

Volím mier nie strach

05.04.2024

Tak aktuálne aj dnes … snáď čitateľ pochopí v tom pozitívnom slova zmysle aktuálnosť aj dnes pred druhým kolom volieb prezidenta ,že oproti roku 2014 sa veľa nezmenilo . Ba nejaká zmena tu nastala – vyrástla nám generácia ,ktorá sa ,,chce,, politicky angažovať ak sa tak ten ,,progres,, dá nazvať . Ideológia ,ktorá sa nám tu naprieč európou zasieva má však [...]

Liberalizmus si začal písať svoj testament už v 16. storočí

22.03.2024

(sloboda neznamená nespútanosť, nezodpovednosť a zotročovanie iných … ) Aj keď sa to dnes nezdá, základnou charakteristikou človeka a jeho pôsobenia navonok sa už veľmi dlho identifikuje ako humanita, či sa to niekomu páči, alebo nie, je to MORÁLKA. Všetci mentálne zdraví ľudia o nej vedia a dokonca ju majú v sebe a to aj bez vonkajšieho pôsobenia tušených [...]

Perla , ,idiotizmu, , z Parížskeho samitu

27.02.2024

Na tlačovej konferencii po samite v Paríži Macron uviedol, že Západ identifikuje tretie krajiny, ktoré sa môžu podieľať na dodávkach munície na Ukrajinu. Uviedol, že k českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu by sa mohlo pripojiť 15 štátov. Český prezident Petr Pavel v polovici februára na Mníchovskej konferencii ponúkol Ukrajine dodať státisíce [...]

SR Bratislava RTVS protestný pochod BAX

Vláda schválila zákon o Slovenskej televízii a rozhlase

24.04.2024 11:25, aktualizované: 11:41

Riaditeľa bude voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi Ministerstva kultúry.

Drienovec, výrub stromov

Postupy pri výrube drevín sa majú zjednodušiť

24.04.2024 11:07

Vyplýva to z novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý schválila vláda.

Peter Kmec, Ide o pravdu

Kmec v Ide o pravdu: Denne hovoríme s Bruselom o otvorených témach. Plán obnovy nazývam 'zle zapnutá košeľa'

24.04.2024 11:00

Bol som otvoreným kritikom prípravy Plánu obnovy, po jeho dôkladnej analýze vidíme, že viaceré ciele nie sú realizovateľné, hovorí Peter Kmec.

nehoda, auto

Vodička v Prievidzi narazila ráno do oporného múru. Nafúkala viac než tri promile

24.04.2024 10:52

O treste pre ženu rozhodne Okresný súd v Prievidzi.