Založ si blog

O škole a učiteľoch.

Tento text bol pôvodne napísaný v roku 2020.
V prehistórii sme sa učili rovnako či podobne ako väčšina cicavcov či príslušníkov nášho rodového predka, primátov.
Komenského Škola hrou je znalostným zdrojom podobným Biblii, teda výsostne dobová. Znalosti z doby keď vznikli tieto diela a dnes sú neporovnateľné. Život ako taký je rovnaký sled dní ibaže udalosti v nich sa odvíjajúce sú úplne iné.
Formalizovaná škola bola predovšetkým pokladnicou múdrosti doby aby sa rozvíjala múdrosť a dostávala k väčšiemu počtu ľudí a tak sa stala východiskom pre život sám. To ale logicky časom muselo znamenať diverzifikáciu škôl (dnes sa vzdelávanie začína oproti minulosti nesmierne zavčasu v materských školách, základné životné znalosti a zručnosti v školách základných a profesijné znalosti v tých stredných a vysoké školy charakterizuje špecializáciu na najvyššej úrovni znalostí).
Preto aj idea „školy hrou“ sa musela posunúť v onej hierarchii k veku odvekých hier (materských škôl a prvého stupňa škôl základných – je stále otázkou do akého veku dieťaťa dnes).
Školská hra (vzdelávanie) sa vekom aj časom musí prispôsobovať objektívnemu pokroku spoločnosti.
Odveká túžba ľudí je žiť bez starostí a v priebehu generácií sa vžilo, že taký je život materiálne bohatý. Po tisícročiach vzdelávania by sme ale mohli byť sebakritickejší.
Aj keď budeme všetci túžiť po záhaľke, nikdy nebude realizovateľná lebo potom nebude možná ani pre niektorých. Roboty a automatizácia nikdy nedokážu vytvoriť podmienky keď nebude treba manuálnosti a tvorivosti súčasne. Ale tvorivosť je veľmi rôznorodá a u väčšiny z nás iná (rovnako ako manuálna zručnosť). To je už druhý dôkaz, že spoločnosť či sa nám to páči alebo nie bude vždy diverzifikovaná a bude vytvárať hierarchie, KTORÉ KEĎ SA NEVYTVORIA VO VZDELÁVACOM SYSTÉME, VYTVORIA SA NESKôR A ĽUDIA V NICH BUDÚ NA SVOJ ŽIVOT V NICH NEPRIPRAVENÍ.
Škola má vytvárať podmienky aby mohli byť ľudia šťastný, ale byť šťastným neznamená to isté pre všetkých. Ďalší dôkaz diverzity a nezmyselnosti nivelizácie života aj vzdelávania.
Bohužiaľ to sme činili posledných bezmála 30 rokov. Nivelizovali sme stredný a najvyšší stupeň vzdelávania a hoc často zneužívame štatistiky, jeden zo základných poznatkov ku ktorému štatistika napomohla, tj. krivka NORMÁLNEHO (Gaussovho) rozdelenia čo je ďalším dôkazom diverzity.
Už sa nám to začína negatívne vracať v neprimeranej miere nepripravených v škále diverzity spoločnosti. Nemáme dosť dobrých remeselníkov, nemáme dosť dobrých inžinierov, nemáme dosť dobrých historikov, nemáme dosť dobrých právnikov … a nemáme ani dosť dobrých učiteľov, ktorí by boli schopní pochopiť, že potreby vzdelávania sa líšia a tiež to, že vzdelávanie nikdy nebolo materiálne na vrchole spoločnosti. Lebo sme rozdielny a nikdy nebude dosť tých ktorí pochopia, že dobrým lekárom, inžinierom, kováčom, pekárom apod. sa človek stáva aj vďaka dobrým a nezištným učiteľom. Ďalší dôkaz diverzity či nie?
Teda ak je človeku vlastný proces posudzovania reality, je kritický ale segmentovaný. Potom múdry musí uznať, že pocit šťastia pozostáva z jeho úlomkov ktoré skladáme celý život a metrikou je snáď „posledný súd“ v reflexii rozumu čo stráca energie pre svoje ďalšie fungovanie.
To je čas posúdenia šťastia ako celku vlastného života, ktorého sa iste každý z nás dočká.
Peter Ponický Lošonci

Liberálny progresivizmus je

22.05.2024

ekvivalentom fašizmu ako elitárskej vlády bezrozumu postavenej na mýtoch už nemožnej svetovlády, ekvivalentom nacizmu ako selektulúcej ideológie elitárskych hlupákov, ktorí mali pocit akejsi božej prozreteľnosti nadradenej skupiny ľudí a ekvivalentom revolučného marxizmu očkujúcemu nutnosť princípu svetovej revolúcie v prospech svojej triedy. To kumulatívne (sumárne) [...]

Volím mier nie strach

05.04.2024

Tak aktuálne aj dnes … snáď čitateľ pochopí v tom pozitívnom slova zmysle aktuálnosť aj dnes pred druhým kolom volieb prezidenta ,že oproti roku 2014 sa veľa nezmenilo . Ba nejaká zmena tu nastala – vyrástla nám generácia ,ktorá sa ,,chce,, politicky angažovať ak sa tak ten ,,progres,, dá nazvať . Ideológia ,ktorá sa nám tu naprieč európou zasieva má však [...]

Liberalizmus si začal písať svoj testament už v 16. storočí

22.03.2024

(sloboda neznamená nespútanosť, nezodpovednosť a zotročovanie iných … ) Aj keď sa to dnes nezdá, základnou charakteristikou človeka a jeho pôsobenia navonok sa už veľmi dlho identifikuje ako humanita, či sa to niekomu páči, alebo nie, je to MORÁLKA. Všetci mentálne zdraví ľudia o nej vedia a dokonca ju majú v sebe a to aj bez vonkajšieho pôsobenia tušených [...]

Španielsko, Katalánsko, Barcelona, protest

Španielski poslanci definitívne schválili amnestiu pre katalánskych separatistov

30.05.2024 11:59

Amnestia sa nebude vzťahovať na činy kvalifikované ako terorizmus podľa európskej legislatívy ani na činy predstavujúce vážne porušenie ľudských práv.

Nemocnica Ružinov

Lekárka, ktorá vyoperovala zlé oko, dostala podmienku a nesmie operovať

30.05.2024 11:53

Lekárka tiež musí zaplatiť odškodné pacientovi i poisťovniam.

Kompa, Gabčíkovo, Dunaj,

Štát ide hľadať nového prevádzkovateľa kompy cez Dunaj, Taraba zrušil zmluvu so súkromníkom

30.05.2024 11:34, aktualizované: 12:13

Štátny podnik vyhlási nový tender na prevádzkovanie kompy medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica.

sudca najvyššieho súdu Juraj Kliment

Incident na parkovisku: Disciplinárku so sudcom Klimentom, ktorého má Fico v zuboch, zrušili

30.05.2024 11:21

Jedna z prísediacich v päťčlennom disciplinárnom senáte bola totiž vylúčená z rozhodovania vo veci, pričom ju v senáte nahradila iná.