Založ si blog

Aké percento vysokoškolákov a ich učiteľov splňuje to k čomu sme sa tiež zaviazali?


Zoznam generických kompetencií študenta v terciárnom stupni vzdelávania podľa ECTS a DT Label, schválených v EU podľa TUNING 2008.


1. Schopnosť abstraktného myslenia, analýzy a syntézy, 2. Schopnosť aplikovať poznatky v praktických situáciách, 3. Schopnosť plánovania a využitia času (time management), 4. Poznanie a porozumenie predmetu štúdia, porozumenie skutočnej profesii, 5. Schopnosť verbálnej a písomnej komunikácie v rodnom jazyku, 6. Schopnosť komunikácie v druhom jazyku, 7. Zručnosti pri využívaní počítačových a komunikačných technológií, 8. Schopnosť zaoberať sa výskumom na definovanej úrovni, 9. Schopnosť učiť sa a celoživotne zostať na tejto úrovni, 10. Schopnosť vyhľadávať, spracovávať a analyzovať informácie z rôznych zdrojov, 11. Schopnosť byť kritický a sebakritický, 12. Schopnosť prispôsobiť sa a konať v nových situáciách, 13. Schopnosť tvoriť nové myšlienky a idey, 14. Schopnosť identifikovať, zaujať postoj a riešiť problémy, 15. Schopnosť robiť zdôvodniteľné rozhodnutia, 16. Schopnosť pracovať v tíme, 17. Interpersonálne a interakčné zručnosti, 18. Motivovať ľudí a viesť ich k spoločným cieľom, 19. Komunikovať s neprofesionálnymi partnermi v danej oblasti, 20. Prijímať sociálnu rozličnosť a multikultúrnosť, 21. Schopnosť spolupráce v medzinárodnom kontexte, 22. Schopnosť nezávislej práce, 23. Schopnosť navrhovať a riadiť projekty, 24. Klásť dôraz na bezpečnosť, 25. Mať ducha podnikavosti a schopnosť iniciatívy, 26. Schopnosť konať na základe etických zásad, 27. Schopnosť zhodnotiť a udržať kvalitu produkcie, 28. Trvať na splnení zadaných úloh a daných zodpovednostiach, 29. Presvedčenie o zachovaní životného prostredia, 30. Schopnosť sociálnej zodpovednosti a občianskeho uvedomenia, 31. Cit pro rovné príležitosti a gendrové problémy.
Kvalifikácia ktorá znamená dokončenie prvého cyklu – stupňa (Bc.), absolvent by mal zvládnuť :

• demonštrovať znalosť a porozumenie študijnému oboru, ktorý je nadstavbou jeho stredoškolského vzdelania, • je typický podporou pokročilých učebníc, zahrnuje niektoré informácie o najnovšom poznaní jeho študijného oboru, • môže použiť znalosti z oboru a chápe tieto znalosti, to v určitom zmysle signalizuje profesionálny prístup k práci nebo povolaniu, • má schopnosť demonštrovať, navrhovať, zachovávať argumenty a riešiť problémy v rámci svojho študijného oboru, • má schopnosť zhromažďovať a interpretovať významné dáta (obvykle v rámci svojho študijného oboru), informovať o názoroch ktoré obsahujú úvahu o významných spoločenských, vedeckých alebo etických problémoch, • má vyvinuté také schopnosti učiť sa, ktoré sú nevyhnutné pre pokračovanie v štúdiu s vysokou mierou samostatnosti, • môže komunikovať informácie, myšlienky, problémy a riešenia svojho oboru s neodborníkmi.


Kvalifikácia ktorá znamená dokončení druhého cyklu – stupňa (MSc., Ing., Mgr.), absolvent by mal zvládnuť:

• demonštrovať vedomosti a pochopenie, ktoré je založené na zvládnutí a zlepšení schopností bakalára, čo je základ a príležitosť k originalite v rozvíjaní a použití myšlienok s výskumnými súvislosťami, • môže použiť svoje znalosti, pochopenie súvislostí a schopností na riešení problémov v nových nebo neznámych prostrediach (v príbuzných študijných odboroch a viac-odborových súvislostiach) • má schopnosť integrovať znalosti a ovláda komplexnosť, formuluje mienku s neúplnou nebo obmedzenou informačnou bázou, ktorá zahrnuje úvahy nad sociálnou a etickou zodpovednosťou spojenou s použitím znalostí a vlastného úsudku, • môže komunikovať svoje závery a znalosti s podporou logického výkladu v rámci svojej špecializácie i s neodborníkom s verbálnou jednoznačnosťou, • má schopnosť učiť sa tak, aby mu to umožňovalo pokračovanie v štúdiu/samoštúdiu v autonómnom vzdelávaní.
Príručka užívateľa ECTS, popisuje vzdelávacie kompetencie ako „dynamickú kombináciu atribútov, schopností a postojov“.
Poznávacia hierarchia vyzerá nasledovne:

1. Znalosť (poznanie),

2. Pochopenie,

3. Použitie (aplikácie),

4. Analýza,

5. Syntéza,

6. Vyhodnotenie.


• Znalosť, pochopenie a aplikácie sú pre úroveň bakalára.

• Analýza, syntéza a vyhodnotenie je pre magistra a inžiniera.

Peter Ponický

Nech počúvajú pozorne naši militantní bubeníci rinčania zbraní

25.11.2022

Rozhovor vedený z Poľska so severoamerickým vojenským expertom a bývalým poradcom ministra obrany USA, plukovníkom Douglasom MacGregorom: Ďalší veľmi dobre zrozumiteľný rozhovor plukovníka MacGregora pre americkú spravodajskú televíziu o tom čo sa deje na Ukrajine a západnému Svetu sa to tají: PPL

Kto sú ukrajinskí integrálni nacionalisti ?

18.11.2022

https://www.voltairenet.org/article218395.html| PARÍŽ| 15. novembra 2022 Kto chce poznať históriu ukrajinských „integrálnych nacionalistov“, (neonacistov) musí hľadať už v čase prvej svetovej vojny, potom tej druhej, studenej vojny a pokračovať dnes na súčasnej Ukrajine. Mnoho dokumentov bolo zničených a súčasná Ukrajina pod trestom odňatia slobody zakazuje čo [...]

Scéna je pripravená pre americké bojové jednotky na Ukrajine

13.11.2022

(The Stage Is Set for US Combat Troops in Ukraine.) Autor príspevku: MIKE WHITNEY • 11. NOVEMBER 2022 „Ak niekto zvonku zasahuje na Ukrajine, mal by vedieť toto: Ak pre nás vytvára hrozby … okamžite sa pomstíme. Máme všetky nástroje, ktoré potrebujeme, aby sme mohli reagovať, a všetky rozhodnutia v tejto veci (záležitosti) už boli prijaté.“Ruský prezident [...]

Nehoda vozidla s nelegálnimi migrantmi

Pri tragickej nehode v Tornali vyhasli štyri životy

04.12.2022 21:20

K dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel došlo podvečer na ceste v Behynciach, časti Tornale.

vojaci ukrajinskí českí

Ukrajinskí vojaci už dorazili do Česka. Armáda im pomôže s výcvikom

04.12.2022 19:35

Podľa českej ministerky obrany je prioritou pomoc s výcvikom v záujme úspešného boja proti ruskému agresorovi.

Bratislava Vianočné Trhy Rozsvietenie Strom BAX

Hygienici upozorňujú, čo si všímať v stánkoch na vianočných trhoch

04.12.2022 19:05

Dôležitá je čistota pomôcok, vhodná ochrana vystavených nebalených pokrmov, či používanie jednorazových rukavíc.

Maroš Žilinka

Pred domom generálneho prokurátora Žilinku protestovali občania

04.12.2022 17:20

Nespokojní občania nesúhlasia s jeho pôsobením na Generálnej prokuratúre.