Založ si blog

Aké percento vysokoškolákov a ich učiteľov splňuje to k čomu sme sa tiež zaviazali?


Zoznam generických kompetencií študenta v terciárnom stupni vzdelávania podľa ECTS a DT Label, schválených v EU podľa TUNING 2008.


1. Schopnosť abstraktného myslenia, analýzy a syntézy, 2. Schopnosť aplikovať poznatky v praktických situáciách, 3. Schopnosť plánovania a využitia času (time management), 4. Poznanie a porozumenie predmetu štúdia, porozumenie skutočnej profesii, 5. Schopnosť verbálnej a písomnej komunikácie v rodnom jazyku, 6. Schopnosť komunikácie v druhom jazyku, 7. Zručnosti pri využívaní počítačových a komunikačných technológií, 8. Schopnosť zaoberať sa výskumom na definovanej úrovni, 9. Schopnosť učiť sa a celoživotne zostať na tejto úrovni, 10. Schopnosť vyhľadávať, spracovávať a analyzovať informácie z rôznych zdrojov, 11. Schopnosť byť kritický a sebakritický, 12. Schopnosť prispôsobiť sa a konať v nových situáciách, 13. Schopnosť tvoriť nové myšlienky a idey, 14. Schopnosť identifikovať, zaujať postoj a riešiť problémy, 15. Schopnosť robiť zdôvodniteľné rozhodnutia, 16. Schopnosť pracovať v tíme, 17. Interpersonálne a interakčné zručnosti, 18. Motivovať ľudí a viesť ich k spoločným cieľom, 19. Komunikovať s neprofesionálnymi partnermi v danej oblasti, 20. Prijímať sociálnu rozličnosť a multikultúrnosť, 21. Schopnosť spolupráce v medzinárodnom kontexte, 22. Schopnosť nezávislej práce, 23. Schopnosť navrhovať a riadiť projekty, 24. Klásť dôraz na bezpečnosť, 25. Mať ducha podnikavosti a schopnosť iniciatívy, 26. Schopnosť konať na základe etických zásad, 27. Schopnosť zhodnotiť a udržať kvalitu produkcie, 28. Trvať na splnení zadaných úloh a daných zodpovednostiach, 29. Presvedčenie o zachovaní životného prostredia, 30. Schopnosť sociálnej zodpovednosti a občianskeho uvedomenia, 31. Cit pro rovné príležitosti a gendrové problémy.
Kvalifikácia ktorá znamená dokončenie prvého cyklu – stupňa (Bc.), absolvent by mal zvládnuť :

• demonštrovať znalosť a porozumenie študijnému oboru, ktorý je nadstavbou jeho stredoškolského vzdelania, • je typický podporou pokročilých učebníc, zahrnuje niektoré informácie o najnovšom poznaní jeho študijného oboru, • môže použiť znalosti z oboru a chápe tieto znalosti, to v určitom zmysle signalizuje profesionálny prístup k práci nebo povolaniu, • má schopnosť demonštrovať, navrhovať, zachovávať argumenty a riešiť problémy v rámci svojho študijného oboru, • má schopnosť zhromažďovať a interpretovať významné dáta (obvykle v rámci svojho študijného oboru), informovať o názoroch ktoré obsahujú úvahu o významných spoločenských, vedeckých alebo etických problémoch, • má vyvinuté také schopnosti učiť sa, ktoré sú nevyhnutné pre pokračovanie v štúdiu s vysokou mierou samostatnosti, • môže komunikovať informácie, myšlienky, problémy a riešenia svojho oboru s neodborníkmi.


Kvalifikácia ktorá znamená dokončení druhého cyklu – stupňa (MSc., Ing., Mgr.), absolvent by mal zvládnuť:

• demonštrovať vedomosti a pochopenie, ktoré je založené na zvládnutí a zlepšení schopností bakalára, čo je základ a príležitosť k originalite v rozvíjaní a použití myšlienok s výskumnými súvislosťami, • môže použiť svoje znalosti, pochopenie súvislostí a schopností na riešení problémov v nových nebo neznámych prostrediach (v príbuzných študijných odboroch a viac-odborových súvislostiach) • má schopnosť integrovať znalosti a ovláda komplexnosť, formuluje mienku s neúplnou nebo obmedzenou informačnou bázou, ktorá zahrnuje úvahy nad sociálnou a etickou zodpovednosťou spojenou s použitím znalostí a vlastného úsudku, • môže komunikovať svoje závery a znalosti s podporou logického výkladu v rámci svojej špecializácie i s neodborníkom s verbálnou jednoznačnosťou, • má schopnosť učiť sa tak, aby mu to umožňovalo pokračovanie v štúdiu/samoštúdiu v autonómnom vzdelávaní.
Príručka užívateľa ECTS, popisuje vzdelávacie kompetencie ako „dynamickú kombináciu atribútov, schopností a postojov“.
Poznávacia hierarchia vyzerá nasledovne:

1. Znalosť (poznanie),

2. Pochopenie,

3. Použitie (aplikácie),

4. Analýza,

5. Syntéza,

6. Vyhodnotenie.


• Znalosť, pochopenie a aplikácie sú pre úroveň bakalára.

• Analýza, syntéza a vyhodnotenie je pre magistra a inžiniera.

Peter Ponický

Green Deal, nádej budúcnosti alebo kolosálny podvod EU?

24.06.2022

(Od doby kedy sa v polovici minulého storočia zišiel Rímsky klub a zverejnil svoje skúmaním a analýzou podložené tvrdenia, vieme o rizikách spojených s konaním ľudí v modernej tzv. priemyselnej ére, devastačnými zmenami globálnej klímy s doslova kataklizmatickými dôsledkami na naše životné prostredie.) V USA svojho času pod vodcovstvom svojho prezidenta Roosevelta na [...]

Univerzálna pravda neexistuje.

19.06.2022

Uverejnené presne pred dvomi rokmi na mojom FB statuse. Som človek ako sa hovorí, napáchnutý do morku kostí fyzikou a filozofiou a je to podľa mňa tá správna kombinácia znalostí na takéto konštatovanie. Ale na toto poznanie nie je treba žiadnu školu, len ako sa u nás hovorí, sedliacky rozum. Akékoľvek poznanie je vždy „definované“ históriou či procesom ako sme [...]

To nás čeká! Sociální vzpoury, válka bohatých a chudých …

17.06.2022

(Desítky let bádání profesora Budila, hodně mrazivé čtení.) Reportáž Pretože považujem za dobré a dôležité citovať aj názory iných, dnes preberám reportáž o knihe českého antropológa z Filozofickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni Ivo T. Budila. Morální potenciál je stejný ve všech společnostech, ale to, co se liší, je kognitivní síla. „A kdykoli v [...]

nehoda

Na diaľnici D2 sa pri nehode zranilo 8 osôb vrátane dieťaťa

25.06.2022 14:50

Na mieste zasahovali zdravotní záchranári i hasiči.

toblerone

V Bratislave sa bude vyrábať legendárna švajčiarska čokoláda

25.06.2022 13:48

Ikonická trojuholníková čokoláda sa začala vyrábať v roku 1908.

litva, rusko

Moskva ide ďalej: Po vyhrážkach spochybňuje hranice Litvy

25.06.2022 12:46

Rusko zákaz prepravy tovaru do Kaliningradskej oblasti označilo za "nelegálne".

Igor Matovič

Matovič svojim: Z hlasovania s fašistami nemusíte mať výčitky

25.06.2022 10:29

Matovič s Hegerom nechcú nechať rodiny v štichu. Svojich upokojujú, že hlasovanie o protiinflačnom balíčku aj s fašistami bolo správne.