Založ si blog

Aké percento vysokoškolákov a ich učiteľov splňuje to k čomu sme sa tiež zaviazali?


Zoznam generických kompetencií študenta v terciárnom stupni vzdelávania podľa ECTS a DT Label, schválených v EU podľa TUNING 2008.


1. Schopnosť abstraktného myslenia, analýzy a syntézy, 2. Schopnosť aplikovať poznatky v praktických situáciách, 3. Schopnosť plánovania a využitia času (time management), 4. Poznanie a porozumenie predmetu štúdia, porozumenie skutočnej profesii, 5. Schopnosť verbálnej a písomnej komunikácie v rodnom jazyku, 6. Schopnosť komunikácie v druhom jazyku, 7. Zručnosti pri využívaní počítačových a komunikačných technológií, 8. Schopnosť zaoberať sa výskumom na definovanej úrovni, 9. Schopnosť učiť sa a celoživotne zostať na tejto úrovni, 10. Schopnosť vyhľadávať, spracovávať a analyzovať informácie z rôznych zdrojov, 11. Schopnosť byť kritický a sebakritický, 12. Schopnosť prispôsobiť sa a konať v nových situáciách, 13. Schopnosť tvoriť nové myšlienky a idey, 14. Schopnosť identifikovať, zaujať postoj a riešiť problémy, 15. Schopnosť robiť zdôvodniteľné rozhodnutia, 16. Schopnosť pracovať v tíme, 17. Interpersonálne a interakčné zručnosti, 18. Motivovať ľudí a viesť ich k spoločným cieľom, 19. Komunikovať s neprofesionálnymi partnermi v danej oblasti, 20. Prijímať sociálnu rozličnosť a multikultúrnosť, 21. Schopnosť spolupráce v medzinárodnom kontexte, 22. Schopnosť nezávislej práce, 23. Schopnosť navrhovať a riadiť projekty, 24. Klásť dôraz na bezpečnosť, 25. Mať ducha podnikavosti a schopnosť iniciatívy, 26. Schopnosť konať na základe etických zásad, 27. Schopnosť zhodnotiť a udržať kvalitu produkcie, 28. Trvať na splnení zadaných úloh a daných zodpovednostiach, 29. Presvedčenie o zachovaní životného prostredia, 30. Schopnosť sociálnej zodpovednosti a občianskeho uvedomenia, 31. Cit pro rovné príležitosti a gendrové problémy.
Kvalifikácia ktorá znamená dokončenie prvého cyklu – stupňa (Bc.), absolvent by mal zvládnuť :

• demonštrovať znalosť a porozumenie študijnému oboru, ktorý je nadstavbou jeho stredoškolského vzdelania, • je typický podporou pokročilých učebníc, zahrnuje niektoré informácie o najnovšom poznaní jeho študijného oboru, • môže použiť znalosti z oboru a chápe tieto znalosti, to v určitom zmysle signalizuje profesionálny prístup k práci nebo povolaniu, • má schopnosť demonštrovať, navrhovať, zachovávať argumenty a riešiť problémy v rámci svojho študijného oboru, • má schopnosť zhromažďovať a interpretovať významné dáta (obvykle v rámci svojho študijného oboru), informovať o názoroch ktoré obsahujú úvahu o významných spoločenských, vedeckých alebo etických problémoch, • má vyvinuté také schopnosti učiť sa, ktoré sú nevyhnutné pre pokračovanie v štúdiu s vysokou mierou samostatnosti, • môže komunikovať informácie, myšlienky, problémy a riešenia svojho oboru s neodborníkmi.


Kvalifikácia ktorá znamená dokončení druhého cyklu – stupňa (MSc., Ing., Mgr.), absolvent by mal zvládnuť:

• demonštrovať vedomosti a pochopenie, ktoré je založené na zvládnutí a zlepšení schopností bakalára, čo je základ a príležitosť k originalite v rozvíjaní a použití myšlienok s výskumnými súvislosťami, • môže použiť svoje znalosti, pochopenie súvislostí a schopností na riešení problémov v nových nebo neznámych prostrediach (v príbuzných študijných odboroch a viac-odborových súvislostiach) • má schopnosť integrovať znalosti a ovláda komplexnosť, formuluje mienku s neúplnou nebo obmedzenou informačnou bázou, ktorá zahrnuje úvahy nad sociálnou a etickou zodpovednosťou spojenou s použitím znalostí a vlastného úsudku, • môže komunikovať svoje závery a znalosti s podporou logického výkladu v rámci svojej špecializácie i s neodborníkom s verbálnou jednoznačnosťou, • má schopnosť učiť sa tak, aby mu to umožňovalo pokračovanie v štúdiu/samoštúdiu v autonómnom vzdelávaní.
Príručka užívateľa ECTS, popisuje vzdelávacie kompetencie ako „dynamickú kombináciu atribútov, schopností a postojov“.
Poznávacia hierarchia vyzerá nasledovne:

1. Znalosť (poznanie),

2. Pochopenie,

3. Použitie (aplikácie),

4. Analýza,

5. Syntéza,

6. Vyhodnotenie.


• Znalosť, pochopenie a aplikácie sú pre úroveň bakalára.

• Analýza, syntéza a vyhodnotenie je pre magistra a inžiniera.

Peter Ponický

Volím mier nie strach

05.04.2024

Tak aktuálne aj dnes … snáď čitateľ pochopí v tom pozitívnom slova zmysle aktuálnosť aj dnes pred druhým kolom volieb prezidenta ,že oproti roku 2014 sa veľa nezmenilo . Ba nejaká zmena tu nastala – vyrástla nám generácia ,ktorá sa ,,chce,, politicky angažovať ak sa tak ten ,,progres,, dá nazvať . Ideológia ,ktorá sa nám tu naprieč európou zasieva má však [...]

Liberalizmus si začal písať svoj testament už v 16. storočí

22.03.2024

(sloboda neznamená nespútanosť, nezodpovednosť a zotročovanie iných … ) Aj keď sa to dnes nezdá, základnou charakteristikou človeka a jeho pôsobenia navonok sa už veľmi dlho identifikuje ako humanita, či sa to niekomu páči, alebo nie, je to MORÁLKA. Všetci mentálne zdraví ľudia o nej vedia a dokonca ju majú v sebe a to aj bez vonkajšieho pôsobenia tušených [...]

Perla , ,idiotizmu, , z Parížskeho samitu

27.02.2024

Na tlačovej konferencii po samite v Paríži Macron uviedol, že Západ identifikuje tretie krajiny, ktoré sa môžu podieľať na dodávkach munície na Ukrajinu. Uviedol, že k českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu by sa mohlo pripojiť 15 štátov. Český prezident Petr Pavel v polovici februára na Mníchovskej konferencii ponúkol Ukrajine dodať státisíce [...]

Dominik Feri

Český exposlanec Feri pôjde za znásilnenie do väzenia, potvrdil odvolací súd

22.04.2024 14:09

Obetiam tiež musí zaplatiť finančné odškodné.

UA Vojak / Samopal / UA Armáda /

Kyjev očakáva, že situácia na fronte sa zhorší. Armagedon však nenastane, tvrdí Budanov

22.04.2024 13:30

Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky predpokladá, že polovica mája, začiatok júna bude pre ukrajinskú armádu náročné obdobie.

Andrzej Duda

Duda: Poľsko je pripravené rozmiestniť na svojom území jadrové zbrane. Rusko reaguje

22.04.2024 13:15

Moskva tiež premiestnila svoje jadrové zbrane do Bieloruska, pripomenul poľský prezident.

nehoda, vlak, B. bystrica

Pri Veľkej Lomnici došlo k zrážke vlaku s autom, zranila sa jedna osoba

22.04.2024 12:34

Vo vlaku sa podľa informácií od hasičov nikto nezranil.