Založ si blog

Involúcia a inflácia poznania, hodnôt, noriem a zákonov.

Pokrok je historicko-filozofická konštrukcia a predpoklad pokroku je viac menej svojvoľný výklad minulosti, ktorý má pomôcť orientovať sa v minulosti so zameraním sa na súčasnosť a budúcnosť (B. Sticker, 1973). Samozrejme nie je možné ignorovať nárast vedeckých poznatkov a vedeckej produkcie. Podľa istých dostatočne hodnoverných odhadov bolo publikovaných cca 10 mil. vedeckých pojednaní a v citovanom čase vychádzalo v 30 tis. vedeckých časopisoch okolo 600 tis. nových vedeckých pojednaní (N. Rescher, 1982). Tento rast je naďalej exponenciálny a sú odhady, že počet vedeckých informácií aj v minulých storočiach rástol (exponenciálnym prírastkom 6 až 7%). Objem vedeckých publikácií sa každých 50 rokov zdesaťnásobil. Toto ale spôsobuje infláciu poznania (vygeneruje len krátku pozornosť a upadá do zabudnutia). O. Oeser už v roku 1988 uviedol, že vo vede sú nespochybniteľné involučné tendencie: „TLAČÍTKA ROBUSNÝCH PRÍSTROJOV VEĽMI ČASTO OVLÁDAJÚ SLABODUCHÉ OSOBY, ZRÝCHĽUJÚCA SA KOMUNIKÁCIA PRÚDI PLYTKÝMI KANÁLMI, VZNIKAJÚ TEÓRIE NA JEDNO POUŽITIE A VEDECKÉ POZNATKY SA VEĽMI RÝCHLO ZNEHODNOCUJÚ, PRE VEDCOV JE K DISPOZÍCII LEN MÁLO ČASU“.

Inými slovami hovorí o involúcii (opak evolúcie) a inflácii poznania. Hľadá sa útočisko vo všemožných pseudo – vedeckých iracionálnych myšlienkových systémoch, ktoré sľubujú „modré z neba“ a ponúkajú jedinú univerzálnu pravdu. Najväčšie nebezpečenstvo involúcie vedy spočíva v tom, že sa veda môže obrátiť proti svojmu tvorcovi – človeku. Hlavný problém je totiž v tom, že sme konfrontovaní nedostatkom antropologicko-etických pravidiel (J. Gotchl, 1988). Inak povedané POKROK NIE JE MOŽNÉ HODNOTIŤ LEN PODĽA MNOŽSTVA TOHO ČO VEDA VYPRODUKUJE.

SKUTOČNÝ POKROK JE LIMITOVANÝ TÝM AKO VEDECKÉ POZNATKY PRISPIEVAJÚ ROZVOJU ROZUMU A MÚDROSTI, GENERUJÚC MRAVNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ, čo sa nedeje. Naopak, s rastom vedeckej produkcie sa zväčšuje naša bezradnosť, zväčšuje sa priepasť medzi vykonateľným a obhájiteľným. Strácame schopnosť odlíšiť relevantné poznatky od irelavantných.

INVOLÚCIA VEDY JE LEN ŠPECIFICKÝM ASPEKTOM INVOLÚCIE NAŠEJ KULTÚRY. MORÁLKU, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ TAK STÁLE ČASTEJŠIE NAHRADZUJE POHŔDANIE. Otázka oprávnenosti (práva) ustupuje do úzadia a uprednostňujeme to či nejaký úradný spis splňuje všetky náležitosti formálne predpísaného úradného postupu. Mnoho zákonov, predpisov a nariadení patrí od počiatku do právneho odpadu. To však vedie k tomu, že štát sa môže pokúsiť takýmto spôsobom získať absolútnu moc.

Morálka a právo vo vývoji hominidov vznikli preto, aby životu a prežitiu v komunite (skupine) dali pravidlá (mali biosociálny zmysel). Už Voltaire konštatoval, že: „Zákony, ktoré by mali byť jasné ako aritmetika a geometria, sú väčšinou neprehľadné. Pramení to z neschopnosti formulovať a to je dôsledok nie príliš prenikavého úsudku. Smutným dôkazom toho je, že takmer všetky procesy vychádzajú z výkladu zákonov, ktoré žalobca, obhájca i sudca chápu vždy inak. Keby existoval pokrok, nebola by sa všeobecná situácia od Voltairových čias zmenila k lepšiemu? Neboli by zákonodarci rozumom dotlačení k snahe vyjadrovať svoje vnímanie práva a bezprávia jednoznačným spôsobom?

Peter Ponický Lošonci

Prečo sme odkázaní na reinkarnáciu histórie?

17.06.2021

V relatívne dávnej histórii starej Indie vybudovali obrovskú a z architektonického hľadiska krásnu studňu (ako obraz toho kto vydal príkaz na jej stavbu) . Predpokladali, že prispeje ku spoločenskej komunikácii aj očiste. Ale keď ju začali napúšťať, postupne sa strácal „potok“ čo ju mal napájať až vyschol. Nakoniec zbytočná investícia, práca i [...]

Stavať znamená vedieť …

02.06.2021

Kedysi, už je to dosť dávno, keď som staval dom a občas som tam mal takých ktorí sa dali oslovovať „majster“ tak sa viackrát stalo, že ich výsledok práce sa nedal nazvať ani výsledkom učňovského začiatočníka. Dovolím si odcitovať takéhoto majstra, keď som po príchode chcel prevziať prácu a popisoval som videné: „…veď ten komín čo ste ťahal [...]

Tragédia NORMALIZÁCIE

01.06.2021

Dostatočne dlho som žil v Čechách aby som postrehol v čom sme iný a prečo sa často líšia naše pohľady na život a konanie ľudí. Jedným z takýchto nerovnakých pohľadov je aj pohľad na dianie v roku 1968 a potom, na celé obdobie nášho života ktoré ani neviem kto po prvý krát nazval normalizačným, či Husákovským. My sa skôr stotožňujeme s pohľadom rodáka a [...]

biden, psy

Biely dom je opäť bez domácich miláčikov. Zomrel Bidenov pes

19.06.2021 20:47

Champ robil Bidenovcom "stáleho a váženého spoločníka" 13 rokov.

Recep Tayyip Erdogan

Stovky žien žiadali, aby Turecko neodstupovalo od Istanbulského dohovoru

19.06.2021 20:24

Turecko má od dokumentu oficiálne odstúpiť od 1. júla.

pride, varšava

Varšavu obsadili dúhové vlajky, gay pride z čela viedol primátor

19.06.2021 19:17

Na najväčšom pochode sa zúčastnili tisíce ľudí.

Matej Bílik

Na štúdium na Oxforde po brexite potrebuje peniaze, hľadá dobrodincov

19.06.2021 19:00

Matej Bílik má jedinečnú možnosť študovať na Univerzite v Oxforde. Po brexite sa však pri financovaní svojho štúdia musí spoľahnúť na pomoc dobrodincov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 35
Celková čítanosť: 45685x
Priemerná čítanosť článkov: 1305x

Autor blogu