Založ si blog

Liberalizmus = korumpovanie + riadenie všetkých a všetkého

Treba uplácať pravdu? Celá história ľudstva dokazuje, že iba lož potrebuje úplatok aby mohla byť uveriteľá. Začína plynúť čas pre REVOLÚCIU.

V súčasnosti často opakovaný pojem tzv. Západného sveta v jeho médiách a jeho politikmi, kvalifikovaný ako jeho najvyššia hodnota, teda LIBERÁLNA DEMOKRACIA či inak povedané (preložené), slobodná vláda ľudu – fakty ale vyvracajú túto možnosť.

Tak sa pozrime na to, či také niečo skutočne existuje a skúsme to pomocou niekoľkých odpovedí na hore položenú otázku.

  1. Nikdy v histórii neexistovala spoločnosť ktorá by zodpovedala formulácii ako ju chceli rozšíriť v dobe úspechov starovekí Grécky politici. Keďže ani v dobe antickej gréckej popularity a vplyvu nebol pojem ľud vnímaný a prijímaný ako vše-objímajúci popis ľudí žijúcich na teritóriu štátu/mestského štátu. Ak sa dnes mnohí obracajú k pôvodu svojej/západnej civilizácie do antiky ako jeho dedičovi v podobe mohutného a všetkého schopného impéria staroveku na európskom teritóriu, teda na obraz Rímskeho impéria. Kedy v histórii boli všetci obyvatelia/občania počítaní ako ľud/ľudia na vôli a práci ktorých je postavený štát/kmeň? Odpoveď pre kvalifikovaných/znalých je jednoduchá a jednoznačná. NIE, nikdy podľa historických faktov nebol „ľud“ ničím iným, ako nástrojom pre získanie moci nad ním samým a skoro vždy bol použitý ten istý mechanizmus, LOŽ, MANIPULÁCIA, OHROZENIE VOJNOU a nesplniteľné SĽUBY.
  1. Aký typ masy/ľudu bol v historickom kontexte zneužitý? V staroveku to boli najmä majetní či v armáde slúžiaci občania ako privilegovaní a z nemajetných boli len otroci/námedzní pracovníci, ktorých životná energia bola zneužívaná pre luxus a služby bohatým. Je to dnes iná pesnička? Ani náhodou! Dokonca aj pomer tých čo zneužívajú prácu iných sa neuveriteľne zmenšil na 1:9, teda 10% vlastníkov 90% námedzných málo či vôbec nemajetných. To samozrejme znamená aj rovnaký efekt starovekého Grécka, teda koncentráciu moci skrze korumpovania tých čo sa rozhodli zastupovať „ľud“ ako politický vodcovia. O ich profesionálnu prípravu sa starali rétori, lebo čoskoro zistili, že na zhromaždeniach „občanov“ funguje davová psychóza a tú je treba vyvolať populistickým programom či vyvolaním pocitov ohrozenia a k tomu je potreby emócií plný prejav ukazujúci nepriateľa/súpera ako spoločenské zlo.
  1. Moderným „výdobytkom“ posledných niekoľkých storočí je oddelenie hromadenia majetku od rodových (patricijských/šľachtických) štruktúr vlastníkov pôdy v prospech podnikateľských štruktúr skrze vytvárania zisku. Hoc všetky hospodárske odvetvia (ekonomické odvetvia) majú ako svoju historickú aj logickú oporu v uspokojovaní potrieb ľudskej masy (ľudu) tak kapitalizmus a jeho posledná „liberálna“ varianta povýšila ZISK na zákonnú potrebu podnikania, namiesto logickej potreby vychádzajúcej z deľby práce a špecializácie z obstarania tzv. základných prostriedkov podnikania stroje, zariadenia a priestor podnikania (nehnuteľnosti spojené s podnikaním) zmazali všetky logické limity tvorby pridanej hodnoty, ktorej prapôvodná logika bola v obnovení pracovnej schopnosti ako ľudí tak aj nástrojov/strojov.
  1. Prečo je dnes tento proces koncentrácie majetku a samozrejme s tým spojenej koncentrácie moci tak akcelerovaný? Jednoduchá odpoveď znie, lebo sa zmenil kapitalizmus. Ale túto odpoveď by zrejme mnohí nepochopili, či vysvetľovali si ju nelogicky. Preto si dovolím odpoveď. Čo dnes najviac zvyšuje napätie vo svete? Politológ by odpovedal GLOBALISTI a čo sú to tí globalisti? Použijem prvotnú predstavu komunistických a boľševických neproletárskych intelektuálov píšucich pre proletársku armádu klasického kapitalizmu. Odpoveďou bola svetová proletárska revolúcia. Prečo som tento fakt uviedol? Aby som ho porovnal s „revolučnými“ praktikami globalistov, teda tých čo mienia ovládnuť Svet sieťou utajených aj verejných ekonomických aj dátových a mediálnych štruktúr. Spomeňme na covid, bolo treba znížiť intenzitu/frekvenciu nastavených vzťahov medzi producentmi – službami – odberateľmi – zákazníkmi, ale nerovnakou intenzitou vo vopred nadefinovanej sieti vzťahov. Čo sa stalo? Začal kolabovať celý systém. Prečo? Lebo je nastavený ako počítačový systém napasovaný na nejaký konkrétny hardware! Zmeniť to nie je vôbec jednoduché, lebo tento proces je dynamický a nerovnaký v rôznych „hardwarových“ obvodoch a nerovnaký v čase. To sa totiž nedá naprogramovať. Ďalšou entitou, ktorú sa dlho darilo týmto „vítečníkom“ manipulovať programátorským spôsobom boli ľudia – zahľadení do svojich smartfónov a počítačov (čo sa stane mladému bláznovi ktorý si nasadí sluchátka a upäto sleduje display svojho mobilu – prinajmenšom zakopne alebo ho zrazí a usmrtí auto riadené nezmyselným projektom tzv. umelej inteligencie). Čo z tohto vyplýva, presne to čo som napísal predtým, že jediným možným východiskom pre spôsobilosť takéhoto systému (pre minimalizáciu poruchových stavov) je naprogramovanie všetkých prvkov tohto systému!
  1. A tým som sa dostal aj k základnej definícii rozdielu pôvodného kapitalizmu a tzv. liberálneho kapitalizmu, ktorý ale nemá nič spoločné so slobodou (liberty) – naopak pracuje podľa programu/softwaru. Viete si predstaviť slobodu a riadenie sa vlastnou úvahou v programe ktorý napísal a používa niekto iný? Buď pracuje/funguje program, alebo nefunguje program a potom nefunguje nič na program naviazané. A pokúste sa urobiť si analýzu najbohatších ľudí a firiem/konzorcií vo Svete (tak asi od roku 2005-2010). Zistíte jeden základný fakt, že sa jedná najmä o neproduktívne/nevýrobné činnosti ale aj keď sa jedná o služby sú to služby organizujúce služby (napríklad Amazon) ktoré k tomu používajú internet, množstvo svojich serverov, špecifický software a obrovské dátové úložiská s obrovským množstvom veľmi citlivých a ovládania schopných údajov). Teda dnešná forma kapitalizmu je zbavená slobody (lebo v každom software máte vopred naprogramované možnosti z ktorých si musíte vybrať) a ešte vlastník tohto v zásade jednoduchého programového reťazca medzi hardware – software – informácia – užívateľ, ovláda/manipuluje všetkými dátami ktoré si údajne v prospech kvality a rýchlosti jeho služieb od vás vyžiadal! Ale má nad dátami ktoré poskytol človek/občan/ľud KONTROLU? NEMÁ nad nim absolútne žiadnu kontrolu. Navyše pretože tento systém je založený na obchodovaní dát, teda nehmotných produktov a vo svojej podstate úplne oddelených od produktov/výrobkov, ktoré boli v celej doterajšej histórii základom hospodárstva a jeho prosperity nie je možné toto monštrum nazvať ani kapitalizmom ani slobodným spoločenstvom. Teda ako poslednú rečnícku otázku položím, JE TO ČO SA SNAŽIA PREZENTOVAŤ lídri tohoto modelu spoločnosti tzv. Západnej – LIBERÁLNA DEMOKRACIA? Odpoveď je podľa mňa úplne jednoznačná, ANI NÁHODOU, ANI LIBERÁLNA, ANI DEMOKRATICKÁ a v podstate to už má ďaleko aj od pôvodnej predstavy kapitalizmu.

To čo tzv. Západ produkuje a prezentuje nie je ani demokracia ani sloboda ale naopak TOTALITÁRNY MODEL SPOLOČNOSTI RIADENEJ ODVRCHU AŽ NADOL, teda naprieč spoločnosťou. Je to naprogramovaný svet, ktorý môže fungovať iba vtedy keď „hardware“ aj „software“ sú kompatibilné a ľudia podľahli ich informačnej kapacite riadenej presne naprogramovaným spôsobom. Naopak sloboda je najväčším nepriateľom takéhoto modelu spoločnosti, lebo znamená diery v celistvosti siete v ktorej každá jej časť je postavená ako hierarchický systém absolútnych závislostí, ktoré logicky nepripúšťajú akejkoľvek alternatívy nekontrolovanej ovládacím programom!

Peter Ponický Lošonci

Volím mier nie strach

05.04.2024

Tak aktuálne aj dnes … snáď čitateľ pochopí v tom pozitívnom slova zmysle aktuálnosť aj dnes pred druhým kolom volieb prezidenta ,že oproti roku 2014 sa veľa nezmenilo . Ba nejaká zmena tu nastala – vyrástla nám generácia ,ktorá sa ,,chce,, politicky angažovať ak sa tak ten ,,progres,, dá nazvať . Ideológia ,ktorá sa nám tu naprieč európou zasieva má však [...]

Liberalizmus si začal písať svoj testament už v 16. storočí

22.03.2024

(sloboda neznamená nespútanosť, nezodpovednosť a zotročovanie iných … ) Aj keď sa to dnes nezdá, základnou charakteristikou človeka a jeho pôsobenia navonok sa už veľmi dlho identifikuje ako humanita, či sa to niekomu páči, alebo nie, je to MORÁLKA. Všetci mentálne zdraví ľudia o nej vedia a dokonca ju majú v sebe a to aj bez vonkajšieho pôsobenia tušených [...]

Perla , ,idiotizmu, , z Parížskeho samitu

27.02.2024

Na tlačovej konferencii po samite v Paríži Macron uviedol, že Západ identifikuje tretie krajiny, ktoré sa môžu podieľať na dodávkach munície na Ukrajinu. Uviedol, že k českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu by sa mohlo pripojiť 15 štátov. Český prezident Petr Pavel v polovici februára na Mníchovskej konferencii ponúkol Ukrajine dodať státisíce [...]

SR Bratislava RTVS protestný pochod BAX

Vláda schválila zákon o Slovenskej televízii a rozhlase. Mení sa názov aj spôsob kreovania orgánov

24.04.2024 11:25, aktualizované: 11:41

Riaditeľa bude voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi Ministerstva kultúry.

Drienovec, výrub stromov

Postupy pri výrube drevín sa majú zjednodušiť

24.04.2024 11:07

Vyplýva to z novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý schválila vláda.

Peter Kmec, Ide o pravdu

Kmec v Ide o pravdu: Denne hovoríme s Bruselom o otvorených témach. Plán obnovy nazývam 'zle zapnutá košeľa'

24.04.2024 11:00

Bol som otvoreným kritikom prípravy Plánu obnovy, po jeho dôkladnej analýze vidíme, že viaceré ciele nie sú realizovateľné, hovorí Peter Kmec.

nehoda, auto

Vodička v Prievidzi narazila ráno do oporného múru. Nafúkala viac než tri promile

24.04.2024 10:52

O treste pre ženu rozhodne Okresný súd v Prievidzi.