Založ si blog

Omyl, čo z nás môže urobiť vyhynutý druh

Globálne ani hromadne ani kapitalisticky/liberálne nemôžeme vyriešiť problémy spolužitia človeka s prírodou.

Možno vo vás skrsne otázka, o akom omyle hovorím/píšem hoc život každého z nás je plný nedorozumení či omylov. Chyba lávky ani ma len nenapadol človek v tejto súvislosti, lebo čím som starší, tým viac presvedčený, že práve my ľudia sme obrovským omylom evolúcie, omylom prírody. Chybou ktorú možno do lokálnej úrovne v nevhodnom čase vniesli do systému vonkajšie okolnosti zo sveta iných pravidiel a iných kvant/množstiev/substancií. Nehovorím samozrejme o alchýmii, ani o Bohu ale o nám zatiaľ neznámych, možno navždy neznámych pomeroch/fyzikách priestoru v ktorom je ten náš „malý“ svet Zeme/Slnka/Galaxie (koľko tajomstiev ešte skrýva Univerzum, veď je to doslova len pár rokov, kedy sme zistili, že z nášho “dovideného“ vesmíru nepoznáme viac ako 5%).

Často sa hrdíme tým čo sme dosiahli skrze svojej inteligencie, komunikačnej schopnosti a zručnosti ktorá je podmienená „konštrukčným riešením“ našich končatín, najmä rúk. Ale nedostali sme „záklopku“, inštinkt ktorý by zabránil prekročeniu medzí, ktoré znamenajú také hlboké prekročenie jedného zo základných pozemských princípov fyziky, princípu primeranosti či aj inak princípu rovnováhy ku ktorému viedla evolúcia pokusov a omylov vo veľmi diverzifikovanom/rôznom prostredí vydelenom jej geologickými a astronomickými vplyvmi toho väčšieho/širšieho okolia jednej z planét, jednej z bezpočtu slnečných sústav v jednej z miliónov galaxií v našom vesmírnom „kotli“ na ohnisku energií Univerza.

Mnohí zo sveta tzv. vedy sa roky venujú prírode ale pretože sa v polovici minulého storočia začalo hovoriť o negatívnych vplyvoch človeka na prírodu a už sme začali hovoriť sebecky o našom ľudskom životnom prostredí a vymysleli názov „ekológia“, ľudskí zištný jedinci si začali tento pre nich inak nič nehovoriaci jazyk prírodných/fyzikálnych oborov skúmania, prisvojovať v rôznych súvislostiach. Napríklad uvediem len niektoré: „technika životného prostredia, environmentálne právo, ekonómia životného prostredia, ekologická technológia, ekologizácia priemyselnej produkcie, …“. Poviete si nič nové pod slnkom, nakoniec aj z deľby práce vygenerovanej rastom ľudskej populácie a jej koncentráciou do mestských sídiel – vznikli remeslá, obchod, úžera, banky, ekonómia, … Tak ako z remeselných dielničiek vznikli manufaktúry a z nich továrne z ktorých populačná koncentrácia s výdatnou podporou špekulantov ľudského rodu vyrástli koncerny a z nich konzorciá atď. Táto hromadná výroba, služby, spotreba ako vzorec majú podľa mnohých fungovať aj v oblasti tzv. „spätného chodu“ – obnovovania prírody a jej bývalých pravidiel priemyselnou „revolúciou“ nového typu tzv. Ekologizáciou života hromadného človeka v hromadných sídlach s hromadnou spotrebou a hromadnými ambíciami v doslova globálnom (skoro nadpozemskom) merítku. Teda doteraz zaužívaným spôsobom. 

Ale tu je naša civilizačná/ľudská chyba lávky. Metodicky sa staráme o znižovanie inteligencie/gramotnosti/vzdelania u ľudskej populácie a očakávame geniálne riešenia na úrovni najjednoduchšej algebrickej rovnice, teda a + b = c, alebo inak 1 + 2 = 3 hoc systém prirodzených/prírodných vzťahov okolo nás je jedným z najzložitejších systémov komplexne previazaných zložitých integrálnych rovníc s množstvom diferenciálov a okrajových podmienok!

Prečo som si teraz/dnes nad ránom sadol za počítač a začal písať, ako v živote už mnohokrát, ale teraz ako penzista bez akýchkoľvek zábran a profesijných obmedzení? Večer som totiž videl dokument ako anglo-francúzsky (často hrdo nazývaný európsky) koncern vyrábajúci lietadlá Airbus predpokladá masové využitie biopalív vo svojich veľkokapacitných lietadlách (pre neinformovaných sú to palivá vyrábané v agro-priemyselných komplexoch z rastlinných/prírodných surovín/plodín pestovaných na obrovských plochách monokultúr).

Pripomeňme si ale opäť prírodu. Rastliny potrebujú pôdu schopnú dodávať životne dôležité komponenty pre klíčenie/zakorenenie, rast a plody. Pôda sa tvorila a tvorí eróziou vďaka vonkajším podmienkam ktoré obklopujú zemskú kôru. To aby pôda bola živnou, životodarnou musí mať tomu odpovedajúce materiálne aj chemické aj biologické zloženie a musí mať schopnosť a čas na obnovenie tejto schopnosti. Príroda nie je priemyselný experiment, naša príroda je nanajvýš energetický experiment prostredia v ktorom sa nachádza (ten vesmír ktorý som už stručne zmienil), čo nie je priemyselné ale experimentálne laboratórium. Jeho komplexnosť je nám nepredstaviteľná a nikdy nebudeme mať matematiku ani počítač a už vôbec nie človeka čo by bol schopný experimentu s nekonečným počtom premenných v nekonečnom počte integrálnych rovníc.

Teda to čo sa vytvorilo za zhruba 4 miliardy rokov na Zemi v jej komplexite vzťahov a prvkov sa nedá nie len experimentálne a tým pádom ani priemyselne napodobniť. Technológia/postup/proces vytvorenia živnej povrchovej vrstvy zemskej kôry do podoby vytvorivšej ešte stále neopakovateľnú krásu našej modrozelenej planéty je aj dielom živých organizmov a tvorov (plesní, spór, baktérií a miliardovej armády hmyzu a hlodavcov). Toto všetko už stovky rokov ničíme biologicky toxickým odpadom, betónovaním, vojnami, zmenou chemického zloženia atmosféry a chemickým hnojením rovnako ako aj hubením živočíchov prispievajúcich k potrebnej kompozitnej stavbe pôdy z mechanického a biologického a štrukturálneho hľadiska a teraz aj jednostranným odčerpávaním jej samo-reprodukčnej schopnosti, pestovaním monokultúr používaných na výrobu palív.

Prečo to všetko? Pre zdanlivú individuálnu maličkosť, kvôli človeku a ak to robíme hromadne ako výrobu automobilov tak pochopiteľne ľudstvu, ktorému sme nahovorili, že musí vidieť Everest, Veľký kaňon, Machu Picchu, Prahu, Paríž, New York, austrálskych Aborigincov, ktorých sme skoro vyhubili alebo amazonských indiánov ktorých hubíme v tomto čase. Teda priemyselný turizmus a k tomu používame dopravných prostriedkov na rovnakej báze ako v praveku, keď sa praveký predok človeka chcel ohriať tak potreboval búrku a blesk a step a teplo z ktorých vznikal oheň (horenie) a v jeho prípade z neho sálavé teplo (v našej dobe premenu energie horenia na energiu mechanickú – niet divu, že Newtonovskú/klasickú fyziku nazývame mechanikou). Dnes sme ďalej, dokážeme využiť väčší podiel premeny horením čo si mnohí myslia (namýšľajú) ako civilizačný pokrok. Ale prosím horenie je premena materiálna, ale aj chemická a energetická s veľmi malým spätným efektom účinnosti a návratnosti (keď zhorí les, ten ktorý vznikne na jeho mieste je posunutý v čase desiatok a stoviek rokov a to ešte nesmie byť katastrofa globálna len lokálna, lebo inak by obnova nebola vôbec možná). Tak aká je účinnosť energetická a ekologická? Prakticky rovnaká ako v praveku. Ale kým nás na Zemi bolo málo, nevznikla ekologická kríza keď sme dlho rastúce stromy rezali rovnako na stavbu obydlí ako aj na ich vykurovanie. Postrehli ste ten pre prírodu nezvyklý/nenormálny praveký efekt? Rovnaký materiál použitý na bezpečnosť pred inými druhmi aj od vplyvov prostredia (stavbu obydlia) aj na vytvorenie dodatkovej energie pre vytvorenie tepelnej pohody.

Pre mňa jednoznačný dôkaz o tom, že človek sa po evolučnom experimente kompilácie jeho telesných a duševných schopností nezmenil v celom nami záznamom doloženom historickom období tisícov rokov. Parafrázou k predtým uvedenému príkladu, keď nám bude „neznesiteľne“ zima a už nebude čo rúbať, podpálime svoje drevené domy aby sme sa naposledy ohriali! Chcete lepšie prirovnanie k tomu čo sa deje v Európe (západnom svete), keď sme sa rozhodli že nebudeme používať podzemné v praveku biologicky vytvorené palivá (lebo sme doteraz nezvládli iný spôsob doplňovania neustále viac a viac spotrebovanej energie ako horením, teda rovnako ako v praveku). Ešte stále si myslíte/namýšľate ako Homo sapiens ???

Sme (ľudia) úplnou diferenciálnou rovnicou omylov, omylov prírody/evolúcie i omylov vlastných vo viere nadradenosti iným druhom a ideovo sa bojíme nie len seba navzájom, ale aj možného iného experimentu Univerza s tvorom ktorý je na rozdiel nás obdarený prírodnou inteligenciou a dokáže byť v rovnováhe s tým čo ho v pôrodných bolestiach vytvorilo/porodilo (často sa používa pojem vyššia inteligencia). To znamená nie len využívať pravidlá/zákonitosti/fyziku ale aj ich absolútne rešpektovanie v rámci istého vymedzeného životného cyklu, čo je dané energetickou bilanciou jeho planéty, slnečnej sústavy, galaxie, vesmíru.

Peter Ponický Lošonci

EMÓCIA PRAVDY

24.06.2024

Pravdu predstavujú dejiny, teda sled dejov/udalostí v čase a nie história ako produkt historikov. Mnohí sa zamýšľame v akej dobe to žijeme. Hľadíme na svet z pozície svojich skúseností, respektívne z toho, čo nás naučili, ako nás vychovali a ako na nás vplýva okolitá spoločnosť. Politika nás ovplyvňuje viac ako treba, rodiny, kamarátov celú spoločnosť. Už sa [...]

Nad Prírodou nemôžte vyhrať

06.06.2024

Iba dejinná doba ktorú historici nazývajú „novovek“ priniesla technický a technologický pokrok ktorý v mnohých ľudoch evokoval Mesiášsky komplex „nového veku“ nadvlády človeka nad prírodou a z toho aj nadvlády istej skupiny ľudí nad ľudstvom. Nesmierny úpadok vzdelanosti a s ňou súvisiacich znalostí napriek obrovskému informačnému pretlaku a možností zdieľania [...]

Od Českej učiteľky k súčasnému bazálnemu vzdelávaniu

05.06.2024

Piráti usoudili, že vše ve školství je špatně a my učitelé učíme prý jak za Marie Terezie, která mimochodem svou povinnou školní docházkou nastartovala průmyslový rozvoj Čech, dnes bezpečně zlikvidovaný! Tak předně: ve školách se neučí nic nazpaměť, navzdory tvrzením „odborníků“ ve věku 20+, protože to je „týrání dětí“, výsledky [...]

Letisko / Milana Rastislava Štefánika / Lietadlo /

Osoby ŤZP budú môcť parkovať na bratislavskom letisku hodinu zadarmo

25.06.2024 16:14

Všetci bez rozdielu mohli doteraz parkovať bezplatne na parkovisku bratislavského letiska maximálne 15 minút.

Keňa protesty streľba mŕtvi daňové zákony

Protivládne protesty v Keni majú obete, demonštranti vpadli do parlamentu

25.06.2024 16:05

Kenský parlament predtým schválil sporný zákon o financiách a postúpil ho do tretieho čítania.

Ľuboš Machaj

Machaj odmieta argumenty koalície pri zákone o STVR, považuje ho za účelový

25.06.2024 16:00

Odchádzajúci generálny riaditeľ RTVS odmieta, že RTVS je v strate. Nesúhlasí ani s tým, že by absentovala pôvodná tvorba.

Rusko, Ukrajina, vojna

Zabil viac ukrajinských vojakov ako akýkoľvek ruský generál, vyhlásil veliteľ brigády Azov. Zelenskyj kritizovaného generála vymenil

25.06.2024 15:55

Ukrajinský prezident Zelenskyj vymenoval generála Andrija Hnatova za veliteľa spojených ozbrojených síl.