Založ si blog

Rok 1968 v ČSSR, kontrarevolúcia revolucionárov.

Vojská Varšavskej zmluvy sem napochodovali/priviezli/prileteli so zdôvodnením internacionálnej pomoci Československu, ktoré údajne čelilo kapitalistickej kontrarevolúcii.
Vtedy možno ako dnes bol Svet rozdelený z oboch strán tzv. bipolárneho sveta na dobrých a zlých. Dobrý bol vždy ten čo brojil a očierňoval „protivníka“ a zlý (mocou zla) bol protivník. Bolo to z oboch strán rovnaké, propagandy bežali naplno a sovietsky blok v zvládnutí jej efektivity ťahal za kratší koniec (pamätám si akési medzinárodné stretnutie študentov v Moskve, kde boli mladí z asi 12 krajín sveta, ale dve skupiny sa správali úplne identicky, Sovieti (Rusi) a Amíci – ostatní boli len do počtu).
Ale vráťme sa k roku 1968, pamätám si ho ako 12 ročný chlapec, ktorý to čo sa deje vnímal asi podobne ako väčšina, nadšenie vyplývajúce z nádeje na „opravu“ systému, ktorý skutočná väčšina považovala stále za svoj. Systému spravodlivejšiemu, otvorenejšiemu a zameranému na budúcnosť (už nikdy som to viac nezažil, v roku 1989 to bolo rozozlenie nad všeobecným úpadkom odporujúcim rečiam straníckych špičiek a nádejou rozosievanou z Kremľa Gorbim -ale to trvalo len 2 týždne!).
Naši straníci v roku 1968 sa totiž správali ako neskúsení a tým pádom všetkého schopní politici, a ja som si dovolil ich väčšinu, vrátane Dubčeka a Černíka, nazvať kontrarevolucionármi, čo konali ako anarchisti. Spustili procesy, ktoré neboli schopní manažovať a otvorili Pandorinu skrinku strachu susedov a ich tzv. povojnových komunistov, ktorí boli na rozdiel od tých predvojnových československých zviazaní pupočnou šňúrou so sovietskym stalinským videním Sveta a moci.
Aj dnes predsa poznáme mnohých politikov strachujúcich sa zo straty moci, vplyvu a materiálneho prospechu. Vtedajší blokový svet bol tvorený dvomi vojenskými super-veľmocami, ktoré si ku svojej obrane vytvárali tzv. nárazníkové zóny pre prípad intervencie „nepriateľa“. Pre USA to bolo hlavne Nemecko a v podstate mimo Francie celá Západná Európa, Japonsko, Kórea atď. Pre Sovietov to bolo ČSSR, NDR, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a pozdejšie Ďalšie krajiny tzv. 3. sveta.
Toto predsa „museli“ vedieť aj politici z Československa a to skôr než ich opakovane susedia a Sovieti na to upozorňovali. Naši amatérski politici neurobili nič a správali sa ako jediný spravodlivý na námestí plnom ľudí. Kričali, ale v tej záplave to nebolo počuť a keď sa dal dav do pohybu, boli logicky ušľapaní. Naivita sa v politike nikdy neodpúšťala. Len naivní politici si mohli myslieť, že to zvládnu a to aj napriek tomu, že to nezvládali ani na domácej politickej scéne.
Pripadá mi to ako pichnúť si opiáty vo veľkej dávke, chvíľku byť v opojení a potom vo veľkých kŕčoch zomrieť. Ten kto chce prežiť a opojenie si predĺžiť, musí svoje dávky „energie do žíl“ veľmi dobre a veľmi presne regulovať …
A prečo tí naši revolučne s veľkým „krikom“ začali a kontrarevolučne po tichu všetky svoje vybojované priority a revolučné prednosti socializmu s ľudskou tvárou brutálne potlačili a odvolávali postupne čo sami údajne v ošiali prehlasovali za jedinú pravdu komunistu. Z väčšiny sa stali „internacionalisti“. Takže vlastne ako dnes účelový politici, komunisti. To ale nemá nič spoločné s tým čo napísal Marx s Engelsom a nazval to „Manifest komunistov“ odvolávajúc sa na komunardov a revolúciu. Boli to komunisti? Nie neboli, len boli členmi Komunistickej strany. Ono sa to vlastne ukázalo po roku 1990, komunisti vlastne boli urýchľovacími činidlami politických reakcií snáď vo všetkých stranách, ktoré sa postupne tvorili.
Koniec koncov, roky po tzv. nežnej revolúcii ukázali, že normalizovaná KSČ a KSS boli vlastne kontrarevolučnými stranami. Hoc to svojho času Brežnev nevedel, tak vlastne mal pravdu. 🤔☢️🤥
Napísal 25. augusta 2018_Peter Ponický Lošonci

Liberálny progresivizmus je

22.05.2024

ekvivalentom fašizmu ako elitárskej vlády bezrozumu postavenej na mýtoch už nemožnej svetovlády, ekvivalentom nacizmu ako selektulúcej ideológie elitárskych hlupákov, ktorí mali pocit akejsi božej prozreteľnosti nadradenej skupiny ľudí a ekvivalentom revolučného marxizmu očkujúcemu nutnosť princípu svetovej revolúcie v prospech svojej triedy. To kumulatívne (sumárne) [...]

Volím mier nie strach

05.04.2024

Tak aktuálne aj dnes … snáď čitateľ pochopí v tom pozitívnom slova zmysle aktuálnosť aj dnes pred druhým kolom volieb prezidenta ,že oproti roku 2014 sa veľa nezmenilo . Ba nejaká zmena tu nastala – vyrástla nám generácia ,ktorá sa ,,chce,, politicky angažovať ak sa tak ten ,,progres,, dá nazvať . Ideológia ,ktorá sa nám tu naprieč európou zasieva má však [...]

Liberalizmus si začal písať svoj testament už v 16. storočí

22.03.2024

(sloboda neznamená nespútanosť, nezodpovednosť a zotročovanie iných … ) Aj keď sa to dnes nezdá, základnou charakteristikou človeka a jeho pôsobenia navonok sa už veľmi dlho identifikuje ako humanita, či sa to niekomu páči, alebo nie, je to MORÁLKA. Všetci mentálne zdraví ľudia o nej vedia a dokonca ju majú v sebe a to aj bez vonkajšieho pôsobenia tušených [...]

Španielsko, Katalánsko, Barcelona, protest

Španielski poslanci definitívne schválili amnestiu pre katalánskych separatistov

30.05.2024 11:59

Amnestia sa nebude vzťahovať na činy kvalifikované ako terorizmus podľa európskej legislatívy ani na činy predstavujúce vážne porušenie ľudských práv.

Nemocnica Ružinov

Lekárka, ktorá vyoperovala zlé oko, dostala podmienku a nesmie operovať

30.05.2024 11:53

Lekárka tiež musí zaplatiť odškodné pacientovi i poisťovniam.

Kompa, Gabčíkovo, Dunaj,

Štát ide hľadať nového prevádzkovateľa kompy cez Dunaj, Taraba zrušil zmluvu so súkromníkom

30.05.2024 11:34, aktualizované: 12:13

Štátny podnik vyhlási nový tender na prevádzkovanie kompy medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica.

sudca najvyššieho súdu Juraj Kliment

Incident na parkovisku: Disciplinárku so sudcom Klimentom, ktorého má Fico v zuboch, zrušili

30.05.2024 11:21

Jedna z prísediacich v päťčlennom disciplinárnom senáte bola totiž vylúčená z rozhodovania vo veci, pričom ju v senáte nahradila iná.