Založ si blog

Ako ďalej mimovládny sektor ? !

Vzhľadom na novodobú skúsenosť otvoreného a potvrdeného politického pôsobenia mnohých mimovládnych organizácií na Slovensku a stále aktuálneho ovplyvňovania v prospech stále užšej skupiny ľudí voči majorite ,integrácie utečencov, migrácie z tretieho sveta a ideológie multikulturalizmu je žiadúce, aby z dôvodu transparentnosti a ochrany národno-štátnych záujmov, prijala aj Národná rada Slovenskej republiky novelizovanú legislatívnu normu – Štatút a postavenie mimovládnych organizácií vylučujúcich ich politickú činnosť. Podľa § 5 zákona 83/1990 nesmú vykonávať funkciu štátnych orgánov, ani ich riadiť.

Keďže môj názor môže vyvolať zdanie pohonu na mimovládky – čo rázne odmietam- uvediem ako príklad angažovania sa mimovládok práve v súvislosti s prebiehajúcou krízou na blízkom východe MVO proti dobrému menu Izraela z minulosti /prevzaté z INP/ :

,,Mimovládne organizácie financované zo zahraničia často vystupujú v anti-izraelskom duchu. Správa OSN ostro kritizovala Izrael za údajné „vojnové zločiny“ počas operácie chrániacej hranicu v Gaze. Ukázalo sa, že správu financovalo niekoľko extrémnych ľavicových izraelských mimovládnych organizácií, štedro dotovaných práve zahraničnými vládami, ktoré sledujú nielen ľudské práva, ale najmä svoje geopolitické záujmy v oblasti. Jeden z predkladateľov zákona Magal Bill aj preto žiadal, aby mimovládne organizácie boli podobne ako v americkom zákone FARA označené ako „cudzí agenti“. Doslova uviedol, že sa „musia prezentovať ako subjekty, ktoré zastupujú explicitne cudzie záujmy, ktoré nie sú v súlade s izraelským záujmom“. V Knesssete padali aj slová známe z nášho prostredia o „piatej kolóne“ a cudzích záujmoch…
V Izraeli je registrovaných viac ako 30 000 mimovládnych organizácií. Niektoré priamo financuje aj Európska únia – napríklad B’Tselem či Breaking the Silence. Ich „pracovníci“ tvrdia, že ide o pokus dať náhubok na ich „prácu“. Reakcie dotknutých sa nevymykajú z klišé floskúl, ktoré okamžite chrlia do médií – napr. o „ohrození izraelskej občianskej spoločnosti“… Zagágala aj trafená hus z EÚ, vyjadrila povinné znepokojenie a dodala, že podpora zo strany EÚ pre izraelskú „občiansku spoločnosť“ si kladie za cieľ „urýchliť práva zraniteľných skupín či menšín v Izraeli, najmä arabskú menšinu“… Európska únia si tak opäť osobuje zasahovať do vnútorných záležitostí suverénnych štátov pod pláštikom ideológie multikulturalizmu a zmocnenej ľudsko-právnej agendy. ,,  Nepripadá Vám to podobné z našej vlastnej skúsenosti ?!

Takže skúsme si pozrieť ten ,,slávny ,,demokratický zákon z dielne amerických zákonodarcov :

,,Americký zákon FARA – o registrácii zahraničnej kancelárie (agenta)
FARA je skratka pre Foreign Agents Registration Act z roku 1938, ustanovený ako 22 U.S.C. § 611 et seq. Jeho účelom bolo zabezpečiť, aby americká verejnosť a zákonodarcovia vedeli o zdroji informácií (propagandy) a identite osôb, ktorých cieľom je ovplyvňovať americkú verejnú mienku, politiku a zákony. Zákon FARA bol v roku 1938 odozvou na veľké množstvo zástupcov nemeckej nacistickej propagandy pred 2. svetovou vojnou v USA. Zákon sa vzťahuje aj na zahraničné politické strany, osoby alebo organizácie mimo Spojených štátov okrem amerických občanov a akýkoľvek subjekt organizovaný na základe zákonov zahraničnej krajiny, alebo ak má svoje hlavné miesto pôsobenia v cudzej krajine.

Zákon vyžaduje, aby agenti zastupujúci záujmy cudzích mocností v „politickej alebo kvázi-politickej oblasti“ zverejnili svoj vzťah s cudzou vládou a informácie o súvisiacich činnostiach a financiách. Zákon USA vyžaduje pravidelné zverejňovanie všetkých činností a financií zo strany ľudí a organizácií, ktoré sú pod kontrolou cudzích vlád, organizácií alebo osôb mimo Spojených štátov amerických. Zákon FARA však pozná viaceré výnimky pre organizácie venujúce sa „náboženským, charitatívnym, akademickým, vedeckým alebo umeleckým činnostiam.

Kto sa pokladá za zástupcu (agenta)?

Zástupcom (agentom) zahraničného subjektu je akákoľvek osoba alebo organizácia, ktorá koná na základe rozkazu, požiadavky, pod vplyvom, kontrolou zahraničného subjektu, alebo ktorej aktivity sú riadené zahraničným subjektom, ktorý:

– sa zúčastňuje politických aktivít, alebo

– koná v oblasti styku s verejnosťou pre zahraničný subjekt, alebo

– získava alebo rozdeľuje v Spojených štátoch akúkoľvek vec pre zahraničný subjekt, alebo

– zastupuje pred ktoroukoľvek agentúrou alebo predstaviteľom americkej vlády zahraničný subjekt

Termín zástupca nezahŕňa noviny, ktoré vlastní alebo riadi Američan a spĺňa isté požiadavky.

Ako zákon funguje?

Zákon vyžaduje, aby sa bez výnimky každý zástupca zahraničného subjektu registroval na Ministerstve spravodlivosti a vyplnil formulár, kde uvedie súhlas so zverejnením príjmov a výdavkov v mene zahraničného subjektu. Tieto formuláre sú verejné a musia byť dopĺňané každých 6 mesiacov. Zákon tiež vyžaduje, aby informačné materiály (predchádzajúci termín „propaganda“) boli zreteľne označené, že tieto informácie poskytujú zástupcovia v mene zahraničného subjektu. Zástupca musí kópie týchto materiálov odovzdať generálnemu prokurátorovi. V prípade vyšetrovania pred výborom Kongresu musí zástupca predložiť výboru čerstvú kópiu svojho registračného výkazu. Zástupca („agent“) je povinný zaznamenať všetky svoje aktivity a dovoliť Generálnemu prokurátorovi, aby ich prešetril.

Ak sa takýto subjekt nezaregistruje, neudržiava účty, neoznačí informačné materiály, neposkytne kongresovému výboru najnovšie údaje, nesúhlasí s poplatkami podmienenými úspechom politickej činnosti – v tom prípade ide podľa zákona o trestný čin. ,,

Vo svete existuje niekoľko zákonov na ochranu ústavného poriadku a národných a štátnych záujmov štátov najmä pred činnosťou stále sa rozmáhajúcich mimovládnych organizácií, najmä ak ich prevažné zdroje pochádzajú zo zahraničia, majú hlavné sídlo organizácie v zahraničí alebo konajú v prospech iných záujmov a cieľov v danom štáte alebo regióne.
Nastal čas aby sa aj Slovensko zaradilo medzi demokratické krajiny dneška ako to hlásajú v súčasnosti predstavitelia hlavne tretieho sektora napojeného na ,,demokratické,, sily ,ktorých vzorom je americká demokracia !

 

Miloš Vaňo -Veget

Zlodeji sa trestajú nie oslavujú.

04.12.2023

Toto nie je heslo ani propaganda, ale historicky overený fakt a to nie len v ľudskej spoločnosti, ale aj v prírode (toť len dôkaz, že sme jej súčasťou a nie tvorcami a už vôbec nie pánmi). Kdekto „škemrá“ nad zašlou minulosťou, ale to je rovnako bláznivé ako spomínať na prehistóriu a vymieranie druhov. Keby vedeli a mohli, iste by sa v onom čase pri hlasovaní druhov [...]

Henry Kissinger: Vojnový zločinec, ktorý zachránil svet

01.12.2023

Napísal: Scott Ritter (USA) 1. 12. 2023 Vo veku 100 rokov zomrel Henry Kissinger, mnohými uznávaný ako jeden z najvplyvnejších predstaviteľov americkej zahraničnej politiky vôbec. O bývalom poradcovi pre národnú bezpečnosť a ministrovi zahraničných vecí sa v nasledujúcich dňoch a týždňoch napíše veľa, niektoré z nich budú žialiť, mnohé však odsudzovať. Nechám na [...]

Fidel CASTRO, posledný odvážny.

28.11.2023

Vodca ale bez vodcovských manierov, diktátor bez diktátorských zvykov, veliteľ velici presvedčeným a milovaný oslobodenými. Mohol by prežiť „diktátor“ nenávidený svojim ľudom – NIE. Mohol by byť milovaný svojim ľudom viac ako polstoročia, keby bol nechcený – NIE. Mohol by prežiť tak blízko amerických brehov, keby nebol chránený hradbou [...]

protest, ušp, sas, kdh, ps

Opozícia protestuje proti rušeniu špeciálnej prokuratúry

07.12.2023 18:00

Slovensko pred týmto krokom varovala aj eurokomisia, súhlas vyjadrili aj USA, čo pobúrilo Fica.

šutaj eštok

Vyše 168-tisíc 'ružovým vodičákom' sa končí platnosť, upozorňuje rezort vnútra

07.12.2023 17:07

Šutaj Eštok kritizoval, že čistopisy preukazov boli objednané formou priameho rokovacieho konania. Poukázal na porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

počítač, ruky, bankovníctvo, hacker, klávesnica, písať

Výhražné emaily neprestali. Dostali ich ďalšie dve školy

07.12.2023 16:46, aktualizované: 18:40

Prípadom sa okamžite začali zaoberať príslušníci Národnej kriminálnej agentúry.

šimkovičová

PS podalo podnet na Šimkovičovú za účinkovanie v internetovej televízii. Ministerka obvinenie odmieta

07.12.2023 16:19

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová svojím vystupovaním vo vysielaní TV Slovan porušuje zákon, tvrdí Progresívne Slovensko.