Založ si blog

Nad Prírodou nemôžte vyhrať

Iba dejinná doba ktorú historici nazývajú „novovek“ priniesla technický a technologický pokrok ktorý v mnohých ľudoch evokoval Mesiášsky komplex „nového veku“ nadvlády človeka nad prírodou a z toho aj nadvlády istej skupiny ľudí nad ľudstvom.

Nesmierny úpadok vzdelanosti a s ňou súvisiacich znalostí napriek obrovskému informačnému pretlaku a možností zdieľania a hlavne dialógu o znalostiach priniesli pravý opak (dnes sa tomu hovorí „digitálna debilita“).

Iba neznalosť prírodných a tým pádom aj prirodzených zákonitostí/pravidiel môže generovať nezmysly typu európskej idei „Green Deal“, LGBTI+, ideí ako „chaos lepší ako poriadok“ keď už máme teóriu chaosu a pod.

Každý kto to tvrdí (a nie je ich málo) je bez znalostí, ktoré mali ľudia už v staroveku hoc nemali pri uchu digitálny telefón a na stole počítač s ktorým sa nikdy nič nepočítalo, len čítalo a prehrávalo na princípe platenej reklamy. To je prvý dôkaz, že priemyselná a digitálna revolúcia nemusí s logickou samozrejmosťou znamenať zdokonaľovanie človeka ako prirodzeného evolučne modelovaného tvora biosféry našej nádhernej planéty.

Každý primerane vzdelaný a skúsený človek vie, že práca hlavou/rozumom si žiada kompenzáciu práce rukami (manuálnu) aby bola zachovaná biologická rovnováha a eliminovalo sa vnútorné napätie „bio-systému“ životných funkcií človeka. Preto idea „syntetického človeka novej doby“ ovládaného mimo-telovým či implantovaným elektronickým riadiacim systémom a odkázaného na prácu robotických systémov či androidných robotov je ideou autorov „sci-fi“ bez logických súvislostí k existujúceho nám známemu Svetu (prírode a Vesmíru), alebo ideou dementných ľudí bez základnej sebareflexie ľudského mentálneho imunitného systému, zodpovednosťou stvoreného navyše často s nezmyselným Mesiášskym komplexom stvoriteľa.

Po poslednom vymieraní druhov sa zachránil jeden z minoritných a málo nápadných biologických druhov, cicavce – kam patrí aj človek. Dnes vieme, že to akými sme a ako vyzeráme je v základnej stavebnej rovnici biologického usporiadania hmoty v človeka a to je DNA v dedičnej súvislosti s jej mitochondriálnou sekvenciou (v tejto podobe najstaršou časťou kopírovanou a modifikovanou súčasťou tohto molekulárneho reťazca). Počnúc bunkou až po organizmus sú to sústavy/systémy ktoré musia fungovať v prostredí komplexných vnútorných aj vonkajších interakcií (od desiatok, stoviek tisícov až po milióny či miliardy podnetov na ktoré musí takáto sústava reagovať aby si zachovala existenciu/budúcnosť). Je logické, že v takto zložitom systéme môže dôjsť k reakciám, ktoré nie sú kompatibilné s časom stabilizovanými životnými funkciami a dôsledkom je mutácia, alebo rýchly koniec biologickej existencie, smrť. U cicavcov je samozrejmým reprodukčný systém založený na existencii dvoch pohlaví, ktorých párením vzniká ďalšie pokolenie a v biologickom zmysle slova dochádza k dedičnému odovzdávaniu a preberaniu formy a do istej miery aj obsahu každého druhu. Preto je jedinou možnou samozrejmosťou existencia samca (muža), samice (ženy) a mláďat (detí). Žiadna iná alternatíva mimo prírodné/prirodzené pravidlá pre zachovanie ľudského druhu (prírodných druhov) neexistuje. Preto je agenda LGBTI+ zhubnou/vražednou k prírode a jej biologickej štruktúre, keďže z tzv. veľkých druhov chodiacich po zemi sú cicavce absolútne dominantným druhom.

Na planéte Zemi je jej podstatou príroda. Je to malý vesmír, skladajúci sa z bezpočtu prvkov a ovplyvňovaný skoro nekonečným počtom faktorov. Menia sa v čase aj priestore aj intenzite. Ako vedec a pedagóg v oblasti fyziky a technických, technologických aplikácií „vo výslužbe“, by som použil prirovnanie k nekonečnej sústave rovníc s nekonečným počtom premenných. Na ručné ani elektronické spočítanie nemáme a nebudeme mať zrejme nikdy kapacitu. Preto si človek od nepamäti pomáha substitúciami a zjednodušovaním v extrémnej podobe použitím jednej rovnice s jednou neznámou. To je prípad nezmyselnej podoby tzv. „Green Dealu“ Európskej únie. Z logickej matematickej podstaty vyplýva, že takýto výsledok ani len teoreticky nedáva odpoveď na vlastnosti a možnosti systému ktorý má byť skúmaný či ovplyvňovaný.

Sumárne toto je podstata nezmyselnej ideológie K. Schwaba autora hlúpeho spisku  „Veľký Reset“ či toľko spomínaného G. Sorosa, ktorých virtuálny svet nemá nič spoločné s prirodzenosťou, ktorí vsadili na uplácanie menšín a ambicióznych „šplhúňov“, aby vyvolali chaos v spoločenstve ľudí uprednostňovaním vzdelávania bez znalostí, partnerských vzťahov bez detí a lúpežou všade tam kde ešte niečo po ich koloniálnom rabovaní zostalo.

Na záver len krátka veta:

PRÍRODA / VESMÍR NEPREHRÁ, PREHRÁ HLÚPY A AROGANTNÝ ČLOVEK NEREŠPEKTUJÚCI HIERARCHIU V KTORJ NIE JE A NIKDY NEBUDE NA VRCHOLE JEJ PYRAMÍDY.

Peter Ponický Lošonci

EMÓCIA PRAVDY

24.06.2024

Pravdu predstavujú dejiny, teda sled dejov/udalostí v čase a nie história ako produkt historikov. Mnohí sa zamýšľame v akej dobe to žijeme. Hľadíme na svet z pozície svojich skúseností, respektívne z toho, čo nás naučili, ako nás vychovali a ako na nás vplýva okolitá spoločnosť. Politika nás ovplyvňuje viac ako treba, rodiny, kamarátov celú spoločnosť. Už sa [...]

Od Českej učiteľky k súčasnému bazálnemu vzdelávaniu

05.06.2024

Piráti usoudili, že vše ve školství je špatně a my učitelé učíme prý jak za Marie Terezie, která mimochodem svou povinnou školní docházkou nastartovala průmyslový rozvoj Čech, dnes bezpečně zlikvidovaný! Tak předně: ve školách se neučí nic nazpaměť, navzdory tvrzením „odborníků“ ve věku 20+, protože to je „týrání dětí“, výsledky [...]

Liberálny progresivizmus je

22.05.2024

ekvivalentom fašizmu ako elitárskej vlády bezrozumu postavenej na mýtoch už nemožnej svetovlády, ekvivalentom nacizmu ako selektulúcej ideológie elitárskych hlupákov, ktorí mali pocit akejsi božej prozreteľnosti nadradenej skupiny ľudí a ekvivalentom revolučného marxizmu očkujúcemu nutnosť princípu svetovej revolúcie v prospech svojej triedy. To kumulatívne (sumárne) [...]

Letisko / Milana Rastislava Štefánika / Lietadlo /

Osoby ŤZP budú môcť parkovať na bratislavskom letisku hodinu zadarmo

25.06.2024 16:14

Všetci bez rozdielu mohli doteraz parkovať bezplatne na parkovisku bratislavského letiska maximálne 15 minút.

Keňa protesty streľba mŕtvi daňové zákony

Protivládne protesty v Keni majú obete, demonštranti vpadli do parlamentu

25.06.2024 16:05

Kenský parlament predtým schválil sporný zákon o financiách a postúpil ho do tretieho čítania.

Ľuboš Machaj

Machaj odmieta argumenty koalície pri zákone o STVR, považuje ho za účelový

25.06.2024 16:00

Odchádzajúci generálny riaditeľ RTVS odmieta, že RTVS je v strate. Nesúhlasí ani s tým, že by absentovala pôvodná tvorba.

Rusko, Ukrajina, vojna

Zabil viac ukrajinských vojakov ako akýkoľvek ruský generál, vyhlásil veliteľ brigády Azov. Zelenskyj kritizovaného generála vymenil

25.06.2024 15:55

Ukrajinský prezident Zelenskyj vymenoval generála Andrija Hnatova za veliteľa spojených ozbrojených síl.