Založ si blog

Základom vesmíru je boj rovnováhy s nerovnováhou

(Napísané pred 2 rokmi na mojom FB statuse.)

Rovnako ako mýtus čo vytvorili ľudia pozorovaním života, popisujúc ho ako boj dobra so zlom, je zmenou ktorá znamená inú/novú rovnováhu. Väčšina ľudí sa neuveriteľne bojí smrti, ale to je len skrátenie popisu skutočných obáv, obáv z umierania ako bolesti, strádania a zmeny všetkého dovtedy poznaného a videného.

„Životodarné“ slnko/hviezda preto aby mohla „horieť“ potrebuje palivo (vodík) a horením vzniká celá plejáda elementárnych prvkov Univerza (aj ťažkých a veľmi ťažkých) a tak sprievodným znakom vzniku životodarnej aj smrtiacej energie je extrémne zvyšovanie hmotnosti hviezdy a logicky aj gravitácia tohto telesa až do jeho zničenia/premeny pohltením okolitého za vzniku „ničoty“/čiernej diery alebo rozptýlením hmoty do obrovského priestoru. Tento „diabolský“ proces premeny je však zákonitým krokom nastolenia novej rovnováhy (inej tej predchádzajúcej).

Spoločenské zmeny sú človekom regulované nerovnováhy. Nie len preto, že človek je výtvorom evolúcie, zmien generovaných prostredím (teda aj usporiadaním a štruktúrou v makrosvete blízkeho vesmíru) je v postavení „podmnožiny“ ktorej je maličkou súčasťou. Bohužiaľ človek sa neriadi prirodzenosťou fyzikálnych pravidiel vygenerovaných evolúciou a svojim časovým obmedzením. To je jeho diabol v „nekonečných“ procesoch prirodzených zmien k nastoleniu rovnováhy. Jeho sebeckosť ho dostala tak ďaleko, že napodobuje výtvory vzniklé z racionality potreby v súlade s potrebou rovnováhy. Túto ale prekračuje tým, že sa snaží byť ako „božské“ Slnko a zväčšuje čo malo byť malé z podstaty obnovenia rovnováhy s okolím. Jeho dielo sa však časom rúca, lebo sa vymyká rovnováhe ktorej časová konštanta je miliónkrát väčšia. Vesmír/príroda je z technického pohľadu veľmi komplexný a lokálne nedeterministický otvorený systém (zjednodušene povedané „všetko so všetkým súvisí“).

IBA NAJMÚDREJŠÍ Z ĽUDÍ POCHOPILI princíp tejto komplexnosti a ukazovali ostatným ľuďom ako ťažké je dôjsť k vytúženej rovnováhe a súčasne po jej dosiahnutí ako jednoduchý je to stav. Jeho komplexnosť a funkčnosť je daná primeranosťou spotreby a výdaja energie.

Ľudstvo dnes ako už mnohokrát v minulosti vytvára spoločenstvá ktoré sa vymykajú rovnováhe a tak aj udržateľnosti na úrovni prirodzenej potreby a spotreby. To, že príroda nastolí ďalšiu úroveň (časovo obmedzenej rovnováhy s inou časovou konštantou tej našej) je nesporné. Ale báť sa „smrti“ je pozde až keď začnú „predsmrtné“ kŕče, lebo to znamená, že proces už začal a prebieha!

Necháme mocných tohto Sveta, aby tento predsmrtný kŕč urýchľovali, alebo budeme hľadať terapiu rovnováhy, ktorá nám umožní ešte užívať si „Raja“ v relatívnej prázdnote mrazivého a temného Univerza. Uvedomíme si už, že naša časová konštanta nikdy nedosiahne tej univerzálnej (vesmírnej)? A keby aj, na jej konci je nový/iný začiatok. Ale ten si už nikto a nič z dnes známeho neužije …

Peter Ponický Lošonci

Liberálny progresivizmus je

22.05.2024

ekvivalentom fašizmu ako elitárskej vlády bezrozumu postavenej na mýtoch už nemožnej svetovlády, ekvivalentom nacizmu ako selektulúcej ideológie elitárskych hlupákov, ktorí mali pocit akejsi božej prozreteľnosti nadradenej skupiny ľudí a ekvivalentom revolučného marxizmu očkujúcemu nutnosť princípu svetovej revolúcie v prospech svojej triedy. To kumulatívne (sumárne) [...]

Volím mier nie strach

05.04.2024

Tak aktuálne aj dnes … snáď čitateľ pochopí v tom pozitívnom slova zmysle aktuálnosť aj dnes pred druhým kolom volieb prezidenta ,že oproti roku 2014 sa veľa nezmenilo . Ba nejaká zmena tu nastala – vyrástla nám generácia ,ktorá sa ,,chce,, politicky angažovať ak sa tak ten ,,progres,, dá nazvať . Ideológia ,ktorá sa nám tu naprieč európou zasieva má však [...]

Liberalizmus si začal písať svoj testament už v 16. storočí

22.03.2024

(sloboda neznamená nespútanosť, nezodpovednosť a zotročovanie iných … ) Aj keď sa to dnes nezdá, základnou charakteristikou človeka a jeho pôsobenia navonok sa už veľmi dlho identifikuje ako humanita, či sa to niekomu páči, alebo nie, je to MORÁLKA. Všetci mentálne zdraví ľudia o nej vedia a dokonca ju majú v sebe a to aj bez vonkajšieho pôsobenia tušených [...]

Španielsko, Katalánsko, Barcelona, protest

Španielski poslanci definitívne schválili amnestiu pre katalánskych separatistov

30.05.2024 11:59

Amnestia sa nebude vzťahovať na činy kvalifikované ako terorizmus podľa európskej legislatívy ani na činy predstavujúce vážne porušenie ľudských práv.

Nemocnica Ružinov

Lekárka, ktorá vyoperovala zlé oko, dostala podmienku a nesmie operovať

30.05.2024 11:53

Lekárka tiež musí zaplatiť odškodné pacientovi i poisťovniam.

Kompa, Gabčíkovo, Dunaj,

Štát ide hľadať nového prevádzkovateľa kompy cez Dunaj, Taraba zrušil zmluvu so súkromníkom

30.05.2024 11:34, aktualizované: 12:13

Štátny podnik vyhlási nový tender na prevádzkovanie kompy medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica.

sudca najvyššieho súdu Juraj Kliment

Incident na parkovisku: Disciplinárku so sudcom Klimentom, ktorého má Fico v zuboch, zrušili

30.05.2024 11:21

Jedna z prísediacich v päťčlennom disciplinárnom senáte bola totiž vylúčená z rozhodovania vo veci, pričom ju v senáte nahradila iná.